Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syra och Baser år 8

Skapad 2011-08-30 11:25 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Syra och baser för år 8
Grundskola 8 Kemi

Innehåll

Avsnitt 1

Detta är ett ämne som arbetar både praktiskt och teoretiskt. Eleven får träna på att följa en laborationsrapport, skriva en egen samt koppla samman teori med praktik. Många av laborationerna är lärarledda då många av ämnen är frätande och skadliga vid felanvändning.

Området examineras genom att aktivt deltaga på laborationer, skriva en egen labbrapport samt genom en skriftlig tentamen.

Avsnitt 2

För att nå målen i ämnet krävs följande:

För betyget E:

• Kunna koppla samman ämnen med deras kemiska tecken i det periodiska systemet • Ha förståelse för vad PH-värde är för något

• Känna till olika sätt att mäta PH-värde

• Känna till några vanliga syror och kunna namnge dessa

• Känna till några vanliga baser och kunna namnge dessa

• Förstå PH-skalan och vad olika värden betyder

• Ge exempel på hur PH-balansen påverka naturen

• Känna till skillnaden mellan en oädel och en ädel metall

• Skriva en enkel laborationsrapport

• Visa förståelse för hur vattnet och vattenlivet påverkas av olika Ph-förändringar

• Kunna hantera laborationsmaterial på ett ändamålsenligt och säkert sätt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: