Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och väder Åk 6 VT-19

Skapad 2019-05-26 11:10 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Fysik
Arbetsområde om värme

Innehåll

Värme. Åk 6 VT-19

Syftet

Vi ska få mer kunskap om vad man inom fysiken menar med värme.

 

Undervisningens innehåll

Undervisningen ska utveckla kunskaper om:

 • Vad värme och kyla är för något
 • Hur vi mäter värme och kyla (temperatur)
 • Hur värme förflyttar sig, exempelvis koppling till olika material. Metaller flyttar värme bra medan luft flyttar värme dåligt.
 • Begreppen: Ledning, Strömning och strålning.
 • Partikelmodellen kopplat till värme (repetition)

Undervisningen ska utveckla förmåga att:

 • Använda nya ord, modeller och teorier för att förklara saker som har med fysik att göra. Till exempel varför det blåser.
 • Utföra laborationer och kunna dokumentera (skriva ner, ta bild) vad som händer (resultatet) 
 • Kunna diskutera varför det händer som det händer på laborationerna. (Diskutera sitt resultat)

Hur vi ska lära oss:

 • Genomgångar, läsning och frågeställningar
 • Gruppdiskussioner och presentationer
 • Laborationer om värme 

 

Du visar att du utvecklar din kunskap genom att:

 • Vara aktiv på lektionerna och jobba på med uppgifter.
 • Medverka på och utföra laborationerna och skriva kortare laborationsrapporter.
 • Genomföra uppgifterna och visa på godtagbara kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Värme

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Fysikaliska fenomen & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om rörelser (Luftförflyttning, värme och tryck) kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om rörelser (Luftförflyttning, värme och tryck) kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rörelser (Luftförflyttning, värme och tryck) kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Laborationerna kommer att bedömas utifrån nedanstående kunskapskrav

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: