Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema hav och sjö

Skapad 2019-05-26 12:55 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska
Allt liv startade en gång i vattnet. I våra sjöar och hav myllrar det fortfarande av liv. I det här arbetsområdet ska vi dyka under ytan och titta närmare på livet där. Vi ska också titta på det liv som finns runt havet, sjön och andra vattendrag.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i de naturorienterade ämnena ska syfta till att du utvecklar kunskaper, nyfikenhet och intresse för att undersöka omvärlden. 

Inom detta arbetsområde kommer du att få lära dig:

 • Skillnaden mellan sjö och havsvatten
 • Fakta om djur och växter vid sjöar och hav
 • Några fiskar som lever i sjöar och hav
 • Enkla näringskedjor och livscyklar i sjöar och hav

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt:

 • Enskilt och i grupp
 • Se pedagogiska filmer
 • Lyssna, diskutera och reflektera kring de pedagogiska faktafilmerna
 • Skriva faktatexter utifrån stödord
 • Läsa faktatexter
 • Studiebesök till Erken, Vattendag

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

  • Kunna skillnaden mellan sjö och havsvatten.
  • Känna till och namnge några växter som lever i sjöar och i hav.
  • Känna till och namnge några djur som lever i och vid sjöar och i hav.
  • Känna till och namnge några fiskar som lever i sjöar och hav.
  • Kunna enkla näringskedjor och livscyklar i sjöar och hav.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: