Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

lpp Enegatan fysik nta

Skapad 2011-08-30 13:40 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Nta rörelse och konstruktion
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
...

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

att undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Arbetssätt och undervisning

Eleven kommer att använda sig av en temalåda. De arbetar parvis med 14 stycken uppdrag. Eleven kommer att på ett vetenskapligt förhållningssätt lära sig hur man kan beskriva fenomen i sin omvärld.Eleven kommer att få lära sig vad ett vetenskapligt arbetssätt är. Eleven arbetar parvis med varje uppdrag och har en elevbok, matrial och en labhäfte. Lärarledda uppstarter, eget arbete med avbrott för filmer och att läsa om ämnet i faktatexter.

Genom ett historiskt perspektiv kan eleven utveckla en förståelse för samtiden och beredskap inför framtiden. (kap1 sid 9)

Eleven kan lära, utforska och arbeta både sjävständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin förmåga. (kap 2 sid 13)

Visa vad du lärt dig

Att kunna planera, utföra och dokumentera de olika updragen. Följa instruktioner göra hypoteser och kunna samarbeta med en kompis. Under laborationerna visa att du kan arbeta på ett vetenskapligt arbetssätt.

Tidsram

Start vecka 34

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  E 9
  Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: