Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skala

Skapad 2019-05-26 16:29 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vad innebär skala? Hur gör vi när vi förstorar eller förminskar något? Vad händer med en figurs area och omkrets när den avbildas i en annan skala? Detta är några saker som vi kommer arbeta med inom området för skala.

Innehåll

Målet:

Att kunna:

 • använda olika begrepp inom arbetsområdet som skala, förstoring, förminskning, avbild m.fl.
 • räkna ut hur stora avstånd blir när vi förstorar eller förminskar något.
 • räkna ut hur stor area en figur får när vi förstorar eller förminskar den.
 • räkna ut i vilken skala något är avbildat.
 • välja räknesätt när vi ställs inför en uppgift som handlar om skala.
 • förstå vad skala är och hur det används.
 • rita figurer som är förstorade eller förminskade.

Uppgifter:

Du kommer att få arbeta med uppgifter som handlar om att:

 • välja räknesätt beroende på vad det är uppgiften vill att du ska göra.
 • förstora och förminska avstånd och area.
 • räkna ut i vilken skala något är avbildat.
 • rita saker förstorat och förminskat.

Arbetsformer:

Vi kommer bland annat att ha:

 • gemensamma genomgångar med tillhörande arbetsuppgifter.
 • enskilda arbetsuppgifter.
 • arbetsuppgifter att göra i par eller grupp.
 • lärarledda diskussioner.
 • gruppdiskussioner.
 • problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Skala

Rubrik 1

Träna mera
Godkända resultat
Väl godkända resultat
Skala
Du förstår vad skala är, hur det används och vad det innebär att avbilda något i en annan skala.
Du behöver träna mer på vad skala är, hur det används och vad det innebär att avbilda något i en annan skala.
Du har visat att du i huvudsak förstår vad skala är, hur det används och vad det innebär att avbilda något i en annan skala.
Du har visat att du har god förståelse för vad skala innebär, hur det används och vad som händer med både avstånd och yta när du avbildar något i en annan skala.
Förstora och förminska
Du klarar av att välja räknesätt vid beräkningar med skala och kan både förstora och förminska avstånd och yta.
Du behöver träna mer på att avgöra vilket räknesätt du ska använda samt göra beräkningar vid förstoring och förminskning.
Du har visat att du i huvudsak klarar av att välja rätt räknesätt vid beräkningar med skala och både förstora och förminska avstånd.
Du har visat att du klarar av att välja rätt räknesätt vid beräkningar med skala. Du har visat att du kan både förstora och förminska avstånd såväl som ytor.
Vilken skala
Du klarar av att avgöra i vilken skala något är avbildat baserat på avstånd eller yta i verkligheten samt avbildat.
Du behöver träna mera på att avgöra i vilken skala något är avbildat.
Du har visat att du klarar av att avgöra i vilken skala något är avbildat baserat på verkliga avstånd samt avstånd på avbilden.
Avbilda
Du klarar av att avbilda en figur både i förstorad och förminskad skala.
Du behöver träna mera på att avbilda figurer både vid förstoring och förminskning.
Du klarar av att avbilda figurer både vid förstoring samt förminskning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: