Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2019-05-26 18:48 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Hinduism och buddhism
Grundskola 6 Religionskunskap Svenska
Tidigare har du läst om kristendom, judendom och islam. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om hinduism och buddhism. Du kommer också ställas inför moraliska/etiska dilemman samt resonera kring källors användbarhet. Du kommer också få läsa några berättelser inom religionerna och skriva recension kring dem.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Du ska i detta arbetsområde utveckla kunskaper om religionerna hinduism och buddhism. Du ska bland annat få lära dig hur och vart religionerna utövas, vilka likheter och skillnader det finns mellan de båda religionerna och om det finns likheter/skillnader med ex. kristendomen. 

Du kommer få läsa religiösa berättelser samt skriva en recension om dem. 

Du kommer också få ta ställning i moraliska frågor samt kring källors användbarhet. 

Du ska också få reflektera kring kristendomens betydelse förr och nu

 

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

Genomgångar och film

Dialoger

Enskilda uppgifter 

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att beskriva de båda religionerna; hinduism och buddhism. Jag kommer också bedöma din förmåga att beskriva likheter och skillnader mellan dessa religioner och om du dessutom kan beskriva skillnader mellan dessa och någon mer religion som du tidigare  läst om (kristendom, judendom, islam). 

Jag bedömer också din förmåga att resonera och motivera dina tankar kirng etiska/moraliska dilemman samt din förmåga att reonera kring källors användbarhet.  

Dessutom bedömer jag din förmåga att resonera kring budskap i en berättelse - att skriva recensioner om religiösa berättelser. Hur:

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig
 • Jag läser din text - där du beskriver religionerna samt resonerar kirng likheter och skillnader mellan religioner.
 • Jag läser dina uppgifter kring etik/moral samt om källors användarhet. 
 • Jag läser dina rescensioner om religiösa berättelser 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: