Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsritning i åk. 7

Skapad 2011-08-30 14:19 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Repetition av olika sätt att planera sitt arbete.
Grundskola 7 Slöjd
Vi inleder höstterminen med en kort planeringsövning i vilken vi får tillfälle att repetera tidigare genomgångna moment, samt introducera några nya tagna direkt ur det internationella ritspråket.

Innehåll

Planeringsritning i åk. 7

Vi inleder höstterminen med en kort planeringsövning i vilken vi får tillfälle att repetera tidigare genomgångna moment, samt introducera några nya tagna direkt ur det internationella ritspråket.

Syftet med undervisningen

Målet med denna inledande planeringsövning är att lära oss mera om de symboler som ritspråket är uppbyggt av, samt även förstå hur man går tillväga för att göra en tydlig ritning. Vi kommer även att tala om skala och om hur man gör en skalritning.

Undervisningens innehåll

Vi använder ritspråkets symboler och vi ritar i olika skalor. Vi ritar och skissar i vyer och vi talar om vårt abstrakta tänkande.

Vilka förmågor tränar vi ?

Vi tränar vår förmåga att använda ritspråkets symboler samt vår förmåga att rita i olika skalor. Vi talar om betydelsen av tydlighet samt om hur man ritar i vyer.

Hur arbetar vi?

Vi ritar och skissar en enkel övningsritning som är anpassad till aktuell årskurs.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
    Sl  7-9

Matriser

Sl
Bedömningsmatris

E
C
A
Skalritning
Du är förtrogen med skalritningens principer och du klarar att färdigställa en enkel skalritning i skala 1:2.
Du är förtrogen med skalritningens principer och du klarar att färdigställa en detaljrik skalritning i alla förekommande skalor.
Du hanterar skalritningen på ett fritt och flexibelt sätt och du kan reflektera över avancerade frågeställningar inom detta planeringsmoment.
Måttnoggrannhet och tydlighet
Din skalritning går att läsa och förstå och huvudmåtten är helt exakta.
Din skalritning är tydlig och alla mått är exakta
Din skalritning är mycket noggrant genomförd både vad gäller mått, konturlinjer, måttgränslinjer måttlinjer och streckade linjer.
Symboler
Du har en grundläggande kunskap om symbolerna i det internationella ritspråket och du använder de vanligaste av dessa symboler.
Du har en god kunskap om symbolerna i det internationella ritspråket och du använder dessa symboler obehindrat.
Du har en mycket god kunskap om ritspråkets symboler och du använder dessa symboler på ett detaljerat och mycket tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: