Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Migration

Skapad 2019-05-26 20:11 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vi arbetar med migration, vilka typer och anledningar det finns. Vi utgår från migration i historien fram till idag, utifrån olika platser på jorden och olika anledningar till migration. Några frågor vi fokuserar på är: Varför tvingas människor att flytta? Vilka konsekvenser kan det leda till? Vilka rättigheter har flyktingar i Sverige? Vilka rättigheter har minoriteter? Vilka argument finns det för olika inställningar till t ex flyktingproblematik? Hur hanterar man olika informationskällor?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper om varför människor tvingas att flytta.
 • Dina kunskaper om orsaker och konsekvenser av migration.
 • Dina kunskaper om vilka rättigheter minoriteter har.
 • Dina kunskaper om vilka argument det finns för olika inställningar till tex flyktingpolitik.
 • Din förmåga att hantera olika informationskällor.

Hur ska det bedömas?

 • Genom arbetsuppgifter enskilt och tillsammans med andra klasskamrater. 
 • Genom att du är aktiv under genomgångar och diskussioner.

Undervisning och arbetsformer

Eleverna söker information om migration och vi samtalar och lär oss mer om nedanstående:
 • Varför tvingas människor att flytta?
 • Vilka rättigheter har flyktingar i Sverige?
 • Vilka rättigheter har minoriteter?
 • Vilka argument finns för olika inställningar till tex flyktingpolitik?
 • Hur hanterar man olika informationskällor källkritiskt?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: