Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar

Skapad 2019-05-26 22:44 i Gottsta skola Norrtälje
Fåglar år 2
Grundskola 2 NO (år 1-3) Bild Svenska
Känner du igen några av våra vanligaste småfåglar? Kan du se likheter mellan olika arter? Vilka äter insekter? Vilka är rovfåglar?

Innehåll

1. Mål

 • Känna igen, namnge, gruppera och kunna berätta om några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö.
 • Förstå och kunna förklara varför stannfåglarna stannar kvar i Sverige under vintern och varför flyttfåglarna flyttar.
 • Känna till fåglars utveckling från ägg till vuxen fågel.
 • Namnge fågelns olika delar.
 • Kunna några begrepp som har med fåglar att göra.
 • Kunna skriva en enkel faktatext om en eller flera fåglar.

2. Det här kommer vi att arbeta med

 • Vi kommer att se undervisningsfilmer om våra fåglar i närmiljön
 • Studera fågelns dela
 • Skriva fakta om fåglar
 • Rita och måla fåglar
 • Lyssna på fågelläten

3. Detta kommer vi att bedöma

 • Din förmåga att känna igen och namnge några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö
 • Din förmåga att skriva en enkel faktatext och skapa en bild till texten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: