Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rel 2 - Filmanalys

Skapad 2019-05-27 09:48 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Religionskunskap
Gör en filmanalys ur ett religiöst, existentiellt och/eller etiskt/moraliskt perspektiv.

Innehåll

 

Ni ska i mindre grupp (2-4 personer) välja att se och analysera en film med religiösa, existentialistiska och/eller etiska moraliska frågeställningar/innehåll. För att kunna göra en djupare analys behöver ni se filmen minst två gånger. Ni ska välja utgångspunkt i analysen utifrån nedanstående teman och frågeställningar. Ni kan lägga till och dra ifrån analysfrågor beroende på filmens innehåll. 

Matriser

Rel
Rel 2 - Filmanalys

Kunskapskrav

E
C
A
Innehåll
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera film ur ett existentiellt/religiöst perspektiv samt översiktligt redogöra för olika etiska/moraliska frågeställningar.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera film ur ett existentiellt/religiöst perspektiv samt utförligt redogöra för olika etiska/moraliska frågeställningar.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera film ur ett existentiellt/religiöst perspektiv samt utförligt och nyanserat redogöra för olika etiska/moraliska frågeställningar.
Samband och perspektiv
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om etiska, moraliska, existentiella och/eller religiösa frågor.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om etiska, moraliska, existentiella och/eller religiösa frågor.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om etiska, moraliska, existentiella och/eller religiösa frågor.
Reflektioner och resonemang
Eleven underbygger sina resonemang med enkla argument.
Eleven underbygger sina resonemang med välgrundade argument.
Eleven underbygger sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: