Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2019-05-27 10:14 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Hur påverkar hinduismen och buddhismen människors liv? Vilka likheter och skillnader finns mellan religionerna?

Innehåll

 

Tid: 4 veckor

Centralt innehåll (ur Lgr 11)

 • Centrala tankegångar och urkunder i hinduism och buddhism
 • Varierande tolkningar och bruk inom religionerna
 • Huvuddragen i religionernas historia.
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Hur religioner påverkar människors identiteter och livsstilar.
 • Hur olika livsfrågor skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vad religioner kan betyda för människor
 • Riter
 • Etiska frågor samt människosynen i religionerna

Moment – vad ska vi göra?

 • Läsa i Utkik Religion 7-9
 • Genomgångar 
 • Instuderingsfrågor
 • Muntliga diskussioner 

Tillämpning - hur visar du vad du kan?

 • Diskussioner 
 • Prov
 • Arbete under lektioner

Mål – att kunna

 • Förklara meningen med livet inom hinduismen och buddhismen.
 • Berätta om hur hinduismen och buddhismen uppstod.
 • Resonera om hur en hindu och en buddhist kan leva på olika ställen och vid olika tider
 • Beskriv och diskutera de båda religionernas roll i samhället, t ex kastsystemet i Indien
 • Redogöra för högtider, riter och heliga skrifter inom buddhismen och hinduismen.
 • Berätta om synen och tron på gudar i de två religionerna.
 • Använda centrala begrepp.
 • Jämföra hinduismen och buddhismen – se likheter och skillnader

Matriser

Re
Hinduism och buddhism

Rubrik 1

E
C
A
Ha kunskaper om och beskriva världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.tryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket mycket goda kunskaper och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Beskriva hur religioner påverkar och påverkas av samhället
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: