Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap årskurs 4

Skapad 2019-05-27 10:38 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
I det arbetsområdet kommer vi att arbeta med samernas religion, den skandinaviska fornnordiska religionen samt begreppen religion och livsåskådning. Du ska lära dig vilka de fem världsreligionerna är och var i världen de har sitt ursprung.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • känna till vilka de fem världsreligionerna är 
 • få förståelse för samernas religion och den fornnordiska religionen 
 • kunna använda några etiska begrepp på ett korrekt sätt
 • kunna diskutera kring olika livsåskådningar och dess betydelse i vardagen 

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • arbeta i religionsboken PULS
 • göra gemensamma och egna tankekartor
 • ställa frågor till texten
 • diskutera och samtala i par/grupp/helklass
 • arbeta ensam

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner
 • du kan göra en eller flera jämförelser mellan hur människors levnadssätt påverkade deras religion
 • du visar att du har en förståelse för religionernas påverkan för människor
 • du kan resonera kring hur spår av den gamla samiska och den fornnordiska religionen syns i vårt samhälle idag
 • du kan nämna några fornnordiska gudar och berätta utvecklande om dessa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religionskunskap årskurs 4

Enkla
Utvecklande
Välutvecklade
Kan beskriva fornskandinavisk och samisk religion och ge exempel på hur de kan iakttas i dagens samhälle.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du kan beskriva viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Du kan beskriva viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Du kan beskriva viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Kan föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Gör reflektioner i etiska frågor.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du kan fundera på ett ganska bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta.
Du kan fundera på ett bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta.
Du kan fundera på ett mycket bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta.
Använder etiska begrepp.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du använder några etiska begrepp i dina reflektioner på ett ganska bra sätt.
Du använder några etiska begrepp i dina reflektioner på ett bra sätt.
Du använder några etiska begrepp i dina reflektioner på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: