Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden, frihetstiden och 1800-talet åk 6

Skapad 2019-05-27 10:44 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Historia
Under vårterminen kommer vi i historia att läsa om stormaktstiden, frihetstiden och 1800-talet. Hur blev Sverige en stormakt? Hur hade människorna under denna tid? Varför kallas t.ex. en period för frihetstiden?

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU ska få kunskap om...

 

  • vilken roll Sverige hade på 1600-talet som en av Europas stormakter
  • varför tidsperioderna fått just dessa namn
  • hur krigen påverkade livet och människorna
  • hur Skåne blev svenskt
  • hur Sverige återhämtade sig på 1700-talet efter alla krigen
  • vad den stora befolkningsökningen innebar
  • vad yttrandefriheten innebar
  • vem Gustav III var och varför hans styre betydde slutet på Frihetstiden,
  • vad som hände i världen under den här tiden,
  • att lära dig att använda ord och begrepp inom ämnet historia.
  • vilka spår som finns kvar från denna tid.

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • Stormaktstiden
 • Frihetstiden och Gustav III:s tid
 • 1800-talet - ett nytt Sverige växer fram

 

Planeringen för varje arbetsområde finns i klassrummet och i Google classroom.

 

 För att träna och utveckla förmågorna kommer vi att:

 • använda Clio Universum
 • diskutera i helklass och i mindre grupper,
 • titta på filmer som handlar om dessa perioder
 • arbeta i helklass och i mindre grupper
 • använda historiska ord och begrepp när vi arbetar
 • analysera olika historiska källor

 

DETTA SKA BEDÖMAS

 • hur du kan arbeta med och använda olika källor.
 • hur du kan förklara historiska händelser, hur de påverkade människorna förr och nu.
 • hur du använder olika historiska begrepp.
 • hur du kan jämföra och förklara olika levnadsvillkor.
 • hur du kan beskriva olika personers betydelse för Sveriges utveckling,
 • hur du kan visa på spår som finns kvar i vår tid. 

Bedömningen kommer att ske fortlöpande på lektionerna, samt genom olika redovisningsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: