Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Belysningsteknik

Skapad 2019-05-27 11:00 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Installationsteknik
I belysningsteknik ska eleven lära sig välja rätt och installera olika ljuskällor i olika miljöer efter lagar och bestämmelser på ett elsäkert sätt. Eleven ska även installera olika styrutrustningar och välja kablage med hänsyn till störningar.

Innehåll

 

 Syfte och Mål

 

Kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar.

 

Förmåga att tolka ritningar och arbetsbeskrivningar.

 

Kunskaper om olika materials egenskaper och hur verktyg ska användas.

 

Kunskaper om föreskrifter, säkerhet, standarder och bestämmelser.

 

Söka information om installationer i befintlig dokumentation.

 

Förmåga att kommunicera både tal och i skrift, för att kunna upprätthålla elsäkerheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieteknik/Goda råd

 

Våga reflektera över dina nuvarande kunskaper.

 

Repetera

 

Skriv anteckningar.

 

Fota viktiga delar och anteckningar.

 

Använd tiden klokt.

 

Tänk på mat och sömn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Planering av arbetsområde/Förväntat resultat

TID

Det här ska vi lära.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

 

Ljuskällor och armaturer för olika miljöer, installation av ljuskällor och armaturer

 

 

Kap introduktion och 1-2 och 4-5 och 9-10 belysningsteknik bok,  P&L intro och ljus, P&L armaturer och ljusbilder, olika belysningskopplingar bås mm

 

Val av ledningar

 

 

Elinstallationsbok kap Elmaterial kablar s31-

 

Styrutrustningar

 

 

P&L styrutrustningar, uppkoppling dimmer, drivdon och smarta hem, kap 8 belysningsteknik bok

 

Felsökning, driftsättning och underhåll

 

 

 

Praktisk felsökning, P&L driftsättning och felsökning, P&L kontroll före idrifttagning och Elinstallatinsbok s182-190

 

Lagar, bestämmelser och dokumentation

 

 

 

Teknisk specifikation, elbasen

 

Ljusberäkningar

 

 

 

P&L ljusberäkning, kap 3 och 6-7 belysningsteknik bok, egen ljusplanering, Dialux, film ljusshow

Matriser

Ins
Belysningsteknik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planera
Eleven planerar vanliga belysningsinstallationer. Eleven redogör för hur installationen är tänkt att fungera.
planerar i samråd med handledare, redogör översiktligt
planerar efter samråd med handledare, redogör utförligt
planerar efter samråd med handledare, redogör utförligt och nyanserat
Utföra
Eleven utför vanliga belysningsinstallationer på ett elsäkert sätt.
utför med visst handlag
utför med gott handlag
utför med mycket gott handlag
Utföra
Eleven väljer material, verktyg och instrument för uppgiften som eleven sen använder.
väljer material i samråd med handledare, väljer verktyg med viss säkerhet, använder verktyg med visst handlag
väljer material efter samråd med handledare, väljer verktyg med viss säkerhet, använder verktyg med gott handlag
väljer material efter samråd med handledare, väljer verktyg med viss säkerhet, använder verktyg med mycket gott handlag
Utföra
Eleven löser problem som uppstår. Kollar säkerheten och driftsätter installationen.
löser och driftar i samråd med handledare.
löser och driftar efter samråd med handledare
löser och driftar efter samråd med handledare.
Utföra
Eleven gör en dokumentation. Utvärderar sitt arbete och resultat.
gör en enkel dokumentation. utvärderar med enkla omdömen.
gör en noggrann dokumentation. utvärderar med nyanserade omdömen.
gör en noggrann och utförlig dokumentation. utvärderar med nyanserade omdömen och ger förslag på förbättringar.
Söka och reparera
Eleven felsöker och reparerar i nya och befintliga installationer.
i samråd med handledare.
efter samråd med handledare.
efter samråd med handledare.
Bedöma egen förmåga
Eleven bedömer sin egna förmåga.
bedömer med viss säkerhet.
bedömer med viss säkerhet.
bedömer med säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: