Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning av de nationella proven i matematik

Skapad 2019-05-27 12:00 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 6 Matematik
Här ser du en sammanställning av ditt resultat på de nationella proven i matematik.

Innehåll

Nationella prov

1. Nationella prov

På det nationella proven får eleven tillfälle att visa alla kunskaper som inhämtats i åk 4-6.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Alla

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Alla 

4. Arbetssätt

Du får genomföra fem delprov som prövar dina olika förmågor i matematiken.

5. Bedömning

Bedömning sker enligt skolverkets bedömningsmallar.

6. Kunskapskrav

Du förväntas ha kunskaper inom alla moment som genomförts i åk 4-6.

 

Matriser

Ma
Nationella prov i matematik åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Resonemang och kommunikation
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om t ex rimlighet och du kan redogöra för och samtala om hur du har löst olika uppgifter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om t ex rimlighet och du kan redogöra för och samtala om hur du löst olika uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om t ex rimlighet och du kan redogöra för och samtala om hur du löst olika uppgifter på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 2
Begrepp
Du visar att du har grundläggande kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Du visar att du har goda kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Aspekt 3
Metod
Du visar att du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du visar att du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du visar att du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Aspekt 4
Problemlösning
Du visar att du kan lösa enkla problem som berör arbetsområdet på ett i huvudsak fungerande sätt, genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du visar att du kan lösa enkla problem som berör arbetsområdet på ett relativt väl fungerande sätt, genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du visar att du kan lösa enkla problem som berör arbetsområdet på väl fungerande sätt, genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: