Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering v.22

Skapad 2019-05-27 13:08 i Åselby förskola Borlänge
Förskola
Planering för utbildning och aktiviteter v.22

Innehåll

Nuläge:
Vi behöver lägga fokus på lekgrupper. 
Snart avslutning och pärmarna måste bli klara. Mäta, rita händer och fötter för de som slutar. Göra inordning ”medaljer”.
Barnen har svårt att förhålla sig till aktiviteter inne efter lunch, vi behöver skapa tillfälle för vila och lugn. Barnen leker, men det blir spring och höga ljud

Syfte:
Med lekgrupperna blir barnen stärkta i samspelet med andra barn, får känna sig delaktiga i gruppen och utveckla sitt språk.
I skogen får barnen mötas i en neutral miljö samtidigt som vi stärker motoriken, kreativiteten, fantasin och samspelet mellan barnen. Vi är tillsammans utan klara roller och alla är delaktiga. Vi använder skogen som inspirationskälla när vi skapar självporträtt, hur och vart ser barnen sig själva i skogen? Hur tolkar barnen uppgiften, och sig själva och skogen?

Genomförande
Måndag: Planering.

Tisdag: Lekgrupper (A och C), övriga gör om experimentet ”bubbelkupol”.

Onsdag: Lekgrupper ( I ), övriga: personal väljer material och har små ”lekgrupper” för att observera lek/värdegrund/samspel.

Torsdag: Röd dag, stängt.

Fredag: 

 Efter lunch tisdag och onsdag: Ugglan och kompisproblemet, vila.

 

De som har lekgrupp reflekterar och utvärderar efter tillfället.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: