Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allemansrätt och friluftsliv vt19

Skapad 2019-05-27 13:58 i Storkskolan Sjöbo
Grunderna i allemansrätt och friluftsliv
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Mot slutet av terminen ska vi arbeta med allemansrätt och friluftsliv.

Innehåll

 Friluftsliv och Allemansrätt Vt-19

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer under några veckor på idrottslektionerna att få möjlighet att lära dig lite om friluftsliv och allemansrätt genom att träna förmågan att visa hänsyn gentemot naturen och vår miljö samt lära vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra i naturen.

Du kommer även att få möjlighet att träna din förmåga att röra dig allsidigt genom olika lekar i utomhusmiljö.


Bedömning 

Din förmåga att aktiv deltar i lekar och teorigenomgång.

I slutet har vi ett test på de olika rubrikerna gällande Allemansrätt

 

 


Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer ske inomhus där vi pratar och läser i gleerups om allemansrätt

Utomhus där vi kör lekar och samarbete.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Allemansrätt och friluftsliv åk 4-6

Når ej målen för arbetsområdet.
>Nivå 1
Godtagbar förmåga.
>Nivå 2
God förmåga.
Nivå 3
Utvecklad förmåga.
- Förebygga skador
Du har ännu inte grundläggande kunskaper inom området.
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Friluftsliv och utevistelse
- Friluftsliv
Du har ännu inte grundläggande kunskaper inom området.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Idh
Allemansrätt och samtala om fysiska aktiviteter åk 4-6

Når ej målen för arbetsområdet.
>Nivå 1
Godtagbar förmåga.
>Nivå 2
God förmåga.
Nivå 3
Utvecklad förmåga.
Rörelse
- Lekar, spel och idrotter
Du har ännu inte grundläggande kunskaper inom området.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Hälsa och livsstil
- Fysiska aktiviteter
Du har ännu inte grundläggande kunskaper inom området.
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Friluftsliv och utevistelse
- Friluftsliv
Du har ännu inte grundläggande kunskaper inom området.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: