Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle 4-6

Skapad 2019-05-27 14:48 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 4 – 6 Svenska Samhällsorienterande ämnen Svenska som andraspråk Naturorienterande ämnen
Arbetsområdet utgår från Sparbanksstiftelsens material "Vårt samhälle". Arbetet sker ämnesövergripande i tvärgrupper och klassvis.

Innehåll

I arbetet med "Vårt samhälle" utgår vi från ett färdigt material från Sparbanksstiftelsen. I detta arbetsområdet får vi in många ämnen och vi arbetar ämnesövergripande. Arbetet kommer att ske i tvärgrupper och i egen klass. 

 

 

Det här kommer du att få arbeta med:

Arbeta med materialet "Vårt samhälle", samhällsfunktioner, pengars användning och hur de cirkulerar, programmering

"Bygga ett samhälle"

Källsortera

Arbeta med olika yrken i samhället

Starta en maskkompost och dokumentera arbetet med den

Arbeta med beskrivande text enligt cirkelmodellen

Arbeta med materialet Pantresan - arbete med återvinning genom t.ex. film och samtal

Inge släng, vardagstips för hållbar utveckling

Håll Sverige rent, skräpplockardag

 

Bedömning sker enligt matris där kunskapskraven står i tre olika nivåer och under varje kunskapskrav står hur bedömningen går till.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-6
 • Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
  NO  1-6
 • Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel odling, djurhållning och olika former av tillverkningsindustri. Deras betydelse för elevens dagliga liv.
  NO  1-6
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
  SO  1-6
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel transportmedel. Hur egna val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  SO  1-6
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd, talsyntes och stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sva  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sva  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sva  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sva  1-6
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar
  Sva  1-6
 • Kunskapskrav
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven bidra till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  SO  E 6
 • Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och bidrar till resonemang om hur de kan användas.
  SO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
  Sva  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sva  E 6

Matriser

NO Sv SO Sva
Vårt samhälle 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sv/Sva
 • Sv  E 6
Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll. Du kan med stöttning förklara skillnaden mellan en berättande och en beskrivande text, t.ex. att man i en berättande text får fantisera och hitta på medan det är fakta i en beskrivande text.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett delvis fungerande sätt. Du kan förklara skillnaden mellan en berättande och en beskrivande text, t.ex. att man i en berättande text får fantisera och hitta på medan det är fakta i en beskrivande text.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehållpå ett väl fungerande sätt. Du kan självständigt förklara skillnaden mellan en berättande och en beskrivande text, t.ex. att man i en berättande text får fantisera och hitta på medan det är fakta i en beskrivande text, du kan också tala om vilken typ av text du/vi läser.
Sv/Sva
Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt. När vi skriver en gemensam beskrivande text kan du med stöttande frågor och med stöd av fakta i sexfältaren formulera meningar. Du visar också att du med stöttning är medveten om att det är ett mellanrum mellan orden, att du använder stor bokstav och punkt i meningarna.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt. När vi skriver en gemensam beskrivande text kan du med stöd av fakta i sexfältaren formulera meningar. Du visar också att du är medveten om att det är ett mellanrum mellan orden, att du använder stor bokstav och punkt i meningarna. Meningarna du skriver blir för det mesta korrekta.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt. När vi skriver en gemensam beskrivande text kan du med stöd av fakta i sexfältaren formulera meningar. Du visar också att du är medveten om att det är ett mellanrum mellan orden, att du använder stor bokstav och punkt i meningarna.
No
I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling. Du kan med stöttning sortera sopor vid en återvinningsstation, du kan också med stöttning förklara vad som händer med sopor som återvinns. Du kan också med stöttning visa hur du i vardagen, t.ex. vid matinköp, kan göra miljövänliga val.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra enkla resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och ge delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling. Du kan med viss stöttning sortera sopor vid en återvinningsstation, du kan också med viss stöttning förklara vad som händer med sopor som återvinns. Du kan också med viss stöttning visa hur du i vardagen, t.ex. vid matinköp, kan göra miljövänliga val.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra välutvecklade resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling. Du kan sortera sopor vid en återvinningsstation, du kan också förklara vad som händer med sopor som återvinns. Du kan också visa hur du i vardagen, t.ex. vid matinköp, kan göra miljövänliga val.
No
Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet. Du kan med stöttning hitta information om kompostering och återvinning och kan med stöttande frågor fundera över vem som gett informationen och varför.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Du kan med viss stöttning hitta information om kompostering och återvinning och kan med viss stöttning fundera över vem som gett informationen och varför.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Du kan hitta information om kompostering och återvinning och kan fundera över vem som gett informationen och varför.
No
Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten. Du kan med stöttning titta och samtala om vad som händer i maskkomposten och sortera material som ska återvinnas. Du kan också med stöttning hjälpa till att göra gemensam dokumentation om hur arbetet med maskkomposten gått till och vad som hänt i den.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkel dokumentation av arbetet och resultaten. Du kan med viss stöttning titta och samtala om vad som händer i maskkomposten och sortera material som ska återvinnas. Du kan också med viss stöttning göra dokumentation om hur arbetet med maskkomposten gått till och vad som hänt i den.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklad dokumentation av arbetet och resultaten. Du kan titta och samtala om vad som händer i maskkomposten och sortera material som ska återvinnas. Du kan också göra en tydlig dokumentation om hur arbetet med maskkomposten gått till och vad som hänt i den.
No
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser. Du kan med stöttning använda ord och begrepp som kompost, miljö, återvinning på ett korrekt sätt. Du känner med stöttning också igen olika symboler för t.ex. återvinning och symbolerna för de olika materialen vid en återvinningsstation. Du kan med stöttning använda orden när du funderar över hur och varför arbetet gått som det gått.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser. Du kan med viss stöttning använda ord och begrepp som kompost, miljö, återvinning, pant, matavfall på ett korrekt sätt. Du känner med viss stöttning också igen olika symboler för t.ex. återvinning och symbolerna för de olika materialen vid en återvinningsstation. Du kan med viss stöttning använda orden när du funderar över hur och varför arbetet gått som det gått.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser. Du kan använda ord och begrepp som kompost, miljö, återvinning, pant, matavfall. Du känner också igen olika symboler för t.ex. återvinning och symbolerna för de olika materialen vid en återvinningsstation. Du kan använda orden när du funderar över hur och varför arbetet gått som det gått.
So
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven bidra till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling. Du visar när vi för samtal att du med stöttning kan ge exempel på val i vardagen som spelar roll för miljön, t.ex. när du handlar, hur du tar dig till olika ställen och hur du gör när du slänger sopor.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge enkla och delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling. Du visar när vi för samtal att du med viss stöttning kan ge exempel på val i vardagen som spelar roll för miljön, t.ex. när du handlar, hur du tar dig till olika ställen och hur du gör när du slänger sopor.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge välutvecklade och väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling. Du visar när vi för samtal att du kan ge exempel på val i vardagen som spelar roll för miljön och också motivera på vilket sätt det spelar roll för miljön, t.ex. när du handlar, hur du tar dig till olika ställen och hur du gör när du slänger sopor.
So
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och bidrar till resonemang om hur de kan användas. Du visar när vi för samtal att du med stöttning kan ge exempel på vad som finns i Söderhamn och hur och när du kan använda det som finns, t.ex. sjukvård, polis, äldreomsorg, affärer, återvinningscentral.
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för enkla resonemang om hur de kan användas. Du visar när vi för samtal att du kan ge exempel på vad som finns i Söderhamn och hur och när du kan använda det som finns, t.ex. sjukvård, polis, äldreomsorg, affärer, återvinningscentral.
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för välutvecklade resonemang om hur de kan användas. Du visar när vi för samtal att du kan ge exempel på vad som finns i Söderhamn och hur och när du kan använda det som finns, t.ex. sjukvård, polis, äldreomsorg, affärer, återvinningscentral. Du visar också i samtalen att det kan finnas olika sätt att kontakta/använda dessa funktioner.
So
Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet. Du kan med stöttning hitta information om ett yrke på olika sätt, t.ex. via film, intervju och text och kan med stöttande frågor fundera över vem som gett informationen och varför.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Du kan med viss stöttning hitta information om ett yrke på olika sätt, t.ex. via film, intervju och text och kan med viss stöttning fundera över vem som gett informationen och varför.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Du kan hitta information om ett yrke på olika sätt, t.ex. via film, intervju och text och kan fundera över vem som gett informationen och varför.
So
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser. Du kan med stöttning använda ord och begrepp som yrke, arbetsplats, arbetsredskap, utbildning, arbetsuppgifter i samtal. Du känner med stöttning igen olika symboler för t.ex. återvinning och sjukhus. Du kan med stöttning använda orden när du funderar över arbetet med den beskrivande rapporten.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser. Du kan med viss stöttning använda ord och begrepp som yrke, arbetsplats, arbetsredskap, utbildning, arbetsuppgifter i samtal. Du känner med viss stöttning igen olika symboler för t.ex. återvinning och sjukhus. Du kan med viss stöttning använda orden när du funderar över arbetet med den beskrivande rapporten.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser. Du kan med använda ord och begrepp som yrke, arbetsplats, arbetsredskap, utbildning, arbetsuppgifter i samtal. Du känner igen olika symboler för t.ex. återvinning och sjukhus. Du kan använda orden när du funderar över arbetet med den beskrivande rapporten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: