Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Primaboken kap. 10

Skapad 2019-05-27 15:04 i Veta skola Mjölby
Du skall få träna på att fylla i tabeller och diagram att räkna med talen 0 till 100 att räkna addition och subtraktion med hela tiotal och att avläsa och ställa eller rita klockans halva timmar
Grundskola 1 Matematik
Under v.22 - 24 jobbar vi med kapitel 10 i Primaboken.

Du skall få träna på

att fylla i tabeller och diagram

att räkna med talen 0 till 100

att räkna addition och subtraktion med hela tiotal

och att avläsa och ställa eller rita klockans halva timmar

Innehåll

Syfte

Du skall få möjligheter att utveckla kunskaper i;

att undersöka och uppleva matematiska former, mönster och samband,

att formulera och lösa problem samt använda lämpliga strategier och metoder,

att tolka, beskriva och formulera vardagliga matematiska situationer med hjälp av matematikens uttrycksformer

 

Mål

 • att kunna fylla i och läsa av enkla tabeller och diagram
 • att kunna räkna, läsa, skriva och bygga talen 0 till 100
 • att kunna räkna addition och subtraktion 0 till 100
 • att kunna avläsa och ställa eller rita klockans halva timmar

Arbetssätt

 •  läraren visar och berättar
 •  laboration med konkret materiel
 • spela spel
 • vi ritar, skriver och räknar i våra matteböcker och på andra övningsblad 

Bedömning

Du visar att du förstår och kan de olika momenten genom att du;

 • aktivt deltar i våra gemensamma samtal i gruppen
 • utför de praktiska uppgifterna med materiel
 • räknar, skriver och ritar i din mattebok eller andra uppgiftsblad

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: