Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Annat modersmål än svenska

Skapad 2019-05-27 15:47 i Västra Förskolan Paletten Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet, och kan kommunicera på både svenska och ev. modersmål om så är fallet.

Innehåll

Nuläge:

* Vi har andra kulturer och vi vill visa på det är roligt och spännande med olikheter.

 

Mål :

* Vi vill att alla barnen ska få kännedom om vår värld och våra länder för att de ska känna stolthet över sitt språk och ursprung.

* Vi vill att barnen så tidigt som möjligt skapar förståelse och respekt för andra kulturer och tidigt förstå att alla människor är lika  värda.

* Att uppmuntra barnen prata sitt modersmål.

 

Syfte:

* Är att alla barn ska känna sig trygga och stolt i över sin kultur.

* Att acceptera och känna nyfikenhet i alla människors skillnader och värdesätta olikheter.

 

Genomförande:

* Vi lånar böcker från olika länder och kulturer.

* Vi använder oss av "Polyglutt" en app med sagor där man kan välja olika språk.

* Vi ska titta på flaggor samt lära oss säga Hej och Hej då på andra språk.

Dokumentation:

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar samt pedagogiska diskussioner med barnen.

 

Utvärdering och Reflektion:

 

Ansvar:

Hela arbetslaget

 

Koppla läroplansmål nedan:

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: