👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kära åhörare! - retorik vt 2021

Skapad 2019-05-27 15:52 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
En introduktion i retorik
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
"I have a dream... ", Martin Luther King Jr:s tal 1963, är kanske det mest kända talet i vår moderna historia. Men visste du att redan år 400 f. Kr tidsräkning hölls kurser i hur man bäst fångar publikens intresse, hur man övertygar publiken och hur man lär sig sitt tal utantill? Retorik - står för det klassiska "vältalighet", men ger oss också många tips om hur man påverkar eller underhåller sin publik även idag, år 2020. . Foto - Aristoteles, en av de främsta retorikerna. 

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att lyssna till och läsa olika sorters tal med olika syften,  t ex högtidstal, informativa tal samt argumenterande tal. Sedan analyserar vi innehåll, uppbyggnad och struktur, texttyper, typiska sambandsord samt retoriska stilgrepp som t ex tretal, retoriska frågor, allegorier, upprepning, allusion, motsatser, metaforer. 

Hålla tal

Du som elev kommer få hålla ett eget tal om valfritt ämne. Du bestämmer också själv vilken typ av tal du ska hålla; argumenterande, informerande eller hyllande tal. 

Det man tittar på när någon håller tal är följande:

* hur väl du kan hålla ett tal (informerande tal, högtidstal eller argumenterande tal) med avseende på:

- struktur (röd tråd, inledning, avhandling och avslutning), 

- innehåll (ämne)

- anpassning till syfte, mottagare och sammanhang, t ex val av tal, kommunikation med publiken, etos, patos, logos och retoriska stilmedel.

  

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde från och med v 18-23. 

Talen hålls  v 22.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
    Sv  7-9
  • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
    Sv  7-9