Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem planeringsmall

Skapad 2019-05-27 16:01 i Danmarks skola Uppsala
Grundskola 1 – 9 Religionskunskap
Här är en mall för planering mot fritidshem med tanke på SKA (Systematisk Kvalitets Arbete) och rubrikerna som återfinns i Skolverkets Allmänna Råd Systematisk kvalitetsarbete - för skolväsendet i kombination med läroplansmålen.

Innehåll

1. Planering utifrån syfte

Konkretisera syftet med arbetsområdet utifrån de förmågor som eleverna ska ges förutsättning att utveckla. 

2. Undervisningens planering utifrån centralt innehåll

Beskriv vad du och eleverna kommer att fylla lektionerna med för att ge förutsättningar för att eleverna ska utveckla de aktuella förmågorna för arbetsområdet. T.ex se olika klipp som har med ämnesområdet att göra, genomgångar, läsa texter osv. Clio Online. 

3. Genomföra, tidsåtgång

Beskriv hur ni tidsmässigt planerar aktiviteterna.

4. Följa upp resultat

Beskriv vilka resultat ni kommer att följa upp och vid vilka avstämningsperioder. Kom ihåg att dokumentera det du ser, gärna i lärloggen på gruppnivå.

5. Analys

Beskriv när och hur ni tänker planera en analys av planeringens utfall.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: