Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 7 Antikens Grekland VT-19

Skapad 2019-05-27 16:05 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Historia

Innehåll

 

Planering i historia åk 7 Vt-19

 

V. 7 Från samlare/jägare till bondesamhälle

Det här ska du kunna:

Vad som gjorde människan till människa? (Redskap, språk och eld)

Förklara hur man levde som samlare och jägare samt bofast.

Veta när människan blev jordbrukare samt vilka konsekvenser det fick.

 

V.8 Mesopotamien och Egypten

 

Det här ska du kunna:

Känna till begreppet flodkultur.

Kunna namnge fyra flodkulturer samt vilka floder de växte upp kring.

Kunna jämföra (hitta likheter och skillnader) livet i Egypten med livet i Mesopotamien.

 

V.10 Grekerna

 

Det här ska du kunna:

o  1Mellan vilka år Antiken var samt förklara begreppet Antiken.

o   Ha kunskap om Kreta, Mykene och fenicierna.

o   Veta vad en stadsstat var och varför grekerna hade kolonier.

o   Veta vad Hellas var.

o   Du ska veta att grekerna krigade mot perserna i flera krig. Kunna några fakta om de kända slagen samt veta vilka som vann och förlorade.

 

V.11 Grekerna

 

Det här ska du kunna:

o   Kunna fakta om Aten samt om hur Aten styrdes.

o   Kunna jämföra Atens demokrati med Sveriges nutida demokrati (i stora drag).

o   Kunna fakta om livet i Sparta samt om hur Sparta styrdes.

o   Kunna jämföra livet i Sparta med livet i Aten.

o   Du ska veta att det fanns olika samhällsklasser och slavar i stadsstaterna.

o   Kunna kortfattad fakta om fem grekiska gudar.

o   Du ska veta att: Homeros skrev de kända böckerna böcker Iliaden och Odyssén, samt veta vad böckerna handlar om i stora drag.

o   Du ska kunna några fakta om de grekiska teatrarna, skådespelen.

 

V.12 Grekerna

 

Det här ska du kunna:

o   Kunna fakta Alexander den store och varför han var viktig.

o   Veta vad som menas med hellenism och var och varför uppstod den?

o   Du ska kunna reflektera kring hur de gamla grekerna påverkat/påverkar oss i dagens samhälle.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  C 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
Historia åk 7 Antikens Grekland VT-19

E
C
A
Ej nått godkänd nivå
Ej gjort prov/inlämning
Begrepp
Hur du använder dig av ord och begrepp som gör att du kan läsa, förstå och berätta om historia.
Du kan använda historiska begrepp på ett GANSKA BRA sätt när du studerar och diskuterar antiken
Du kan använda historiska begrepp på ett BRA sätt när du studerar och diskuterar antiken
Du kan använda historiska begrepp på ett MYCKET BRA sätt när du studerar och diskuterar antiken
Historiska händelser
Vad du vet om historiska händelser, hur det var att leva och viktiga personer under Antiken.
Du har BASKUNSKAPER om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Du har GODA KUNSKAPER om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Du har MYCKET GODA KUNSKAPER om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Resonemang
Hur du resonerar om att det man tror om saker som hänt kan påverka hur man resonerar om det som händer nu
Du kan diskutera på ett ENKELT sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett ENKELT sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få
Du kan diskutera på ett UTVECKLAT sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett UTVECKLAT sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få
Du kan diskutera på ett VÄLUTVECKLAT sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett VÄLUTVECKLAT sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: