Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP ENGELSKA 2018/2019

Skapad 2019-05-27 18:52 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola F
Matris över delprovsresultat och sammanvägt provbetyg av det nationella provet i engelska för elever i åk 6.

Innehåll

 

I denna matris redovisas resultatet av det nationella provet i engelska för elever i åk 6. Provet består av fyra delar där läsförståelsen och hörförståelsen utgör ett delprov i reception (B). Delproven är:

Delprov A: Speaking - muntlig interaktion, HT 2018

Delprov B: Reception - B1 Reading - läsförståelse och B2 Listening - hörförståelse, VT 2019

Delprov C: Writing - skriftlig framställning,VT 2019

Om samtliga delprov utförts ges ett provbetyg, Om fler än ett av delproven bedömts som F kan inget provbetyg ges. 
Ämnesprovet i engelska utgör en del av bedömningsunderlaget inför betygssättningen.

Matriser

NATIONELLT PROV ENGELSKA ÅK 6 2018/2019

NATIONELLT PROV ENGELSKA ÅK 6

F
E
D
C
B
A
Delprov A SPEAK and INTERACT
Tala och samtala - att formulera sig muntligt, kommunicera och interagera. .
B RECEPTION: B1 READ and understand + B2 LISTEN and understand
Sammanvägning delprov B1 och B2: B1: Reading Läsa och förstå - att förstå och tolka innehållet i olika slags texter. B2: Listening Lyssna och förstå - att förstå och tolka innehållet i talad engelska.
0-29 poäng
30-51 poäng
52-63 poäng
64-79 poäng
80-85 poäng
86-93 poäng
Delprov C WRITE and INTERACT
Skriftlig framställning - att skriva en egen text utifrån en given uppgift med gott språk och ett strukturerat innehåll. Bedömningsaspekter så som: *ordval *idiomatik *meningsbyggnad *grammatik * "en röd tråd" från inledning till slut * formuleringar med åsikter, förlaringar och exempel *kommunikativa strategier som ex.vis omformuleringar *anpassning till syfte och mottagare
SAMMANVÄGT PROVBETYG NP ENGELSKA ÅK 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: