Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Geometri

Skapad 2019-05-27 20:59 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 5 Matematik
Under veckorna 21 - 24 kommer du att få lära dig mer om vinklar och hur du använder en gradskiva. Du kommer också att få lära dig lite mer om symmetri.

Innehåll

Syfte: 

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att gära beräkningar och lösa rutinuppgifter

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

 

Arbetssätt:

Du kommer att få ta del av gemensamma genomgångar, räkna olika uppgifter både enskilt och i par. Du kommer att öva på rutinupgifter i boken  och på datorn.

 

Kunskapskrav - du ska kunna

en rät vinkel är 90 grader, en trubbig vinkel är mer än 90 grader och en spetsig vinkel är mindre än 90 grader

* ett halvt varv är 180 grader och ett helt varv är 360 grader

* mäta och rita vinklar med gradskiva

* räkna med vinkelsumman i en triangel

* rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

* lösa problemuppgfiter med lämplig metod

 

Viktiga begrepp att kunna:

rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, vinkelben, vinkelspets, vinkelsumma, helt varv 360 grader, halvt varv 180 grader, gradtal, symmetrisk, symmetriaxel

 

Bedömning

Du kommer att få visa vad du har lärt dig på olika inlämningsuppgifter och muntliga uppgifter.

Matriser

Ma
Geometri - vinklar och symmetri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
VInklar
Jag kan oftast avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Jag kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Jag kan alltid avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Mäta och rita vinklar med en gradskiva
Jag kan mäta och rita vinklar med en gradskiva men jag tycker att det är lite svårt och det blir fel ibland.
Jag kan mäta och rita vinklar med gradskiva och det blir oftast rätt.
Jag kan mäta och rita vinklar med gradskiva och det blir alltid rätt. Det är ganska enkelt.
Räkna ut vinkelumman i en triangel
Jag tycker att det är lite svårt att räkna ut vinkelsumman för jag kommer inte alltid ihåg hur jag ska göra.
Jag kan räkna ut vinkelsumman i en triangel men ibland behöver jag lite hjälp.
Jag kan alltid räkna ut vinkelsumman i en triangel.
Symmetri
Jag kan oftast se symmetriska bilder och rita symmetriaxlar.
Jag kan se symmetriska bilder och rita symmetriaxlar.
Jag kan alltid se symmetriska bilder och rita symmetriaxlar.
Problemlösning
Jag kan lösa en del problem men behöver ibland ledtrådar.
Jag kan lösa problem men ibland behöver jag ledtrådar.
Jag kan lösa problemen utan större svårigheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: