Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN, barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna

Skapad 2019-05-27 21:06 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Vi ska arbeta med de mänskliga rättigheterna, barns rättigheter och FN och UNICEF. Du ska få kunskap om FN, UNICEF, mänskliga rättigheter och barnkonventionen samt utveckla din begreppsliga förmåga inom arbetsområdet.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Ett arbetsområde om FN och de mänskliga rättigheterna, samt barnkonventionen och olika levnadsvillkor runt om i världen.

Innehåll

Ur läroplanen LGR 11:

 • Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
 • Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Syfte / förmågor

Syftet med arbetet är att du ska få utveckla dina kunskaper om FN, UNICEF, mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Du ska få utveckla dina förmågor att analysera och reflektera, samtala och diskutera med utgångspunkt i FNs och UNICEFs organisation, mänskliga rättigheter och barnkonventionen och dess betydelse för människor i olika delar av världen. Samt söka fakta från olika källor. 

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med barnkonventionen och barns rättigheter. 
Vi kommer att diskutera mänskliga rättigheter, och tala om FN och UNICEF och organisationernas arbete. Hur påverkas olika delar av världen av fattigdom eller välstånd? 

Vi kommer att diskutera skillnader mellan att bo i ett land med demokrati, och i ett land med diktatur.

Konkretisering av mål

Målet är att du ska veta att det finns en barnkonvention, och känna till dess historia samt några av de punkter som tas upp där.
Du ska känna till begreppen FN, UNICEF, artiklar, mänskliga rättigheter och barns rättigheter och kunna ge exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen. 
Du ska känna till FN och veta något om vad FN jobbar med, bl.a. de globala målen.

Du ska känna till hur bildandet av FN och framtagandet av de mänskliga rättigheterna hänger ihop med Förintelsen under andra världskriget.
Du ska kunna använda begrepp som hör till området under diskussioner och i samtal.

Samt att söka relevant fakta och värdera dess innehåll. 

Arbetssätt

Du kommer att få läsa  texter samt se på film om FN, UNICEF, barnkonventionen och mänskliga rättigheter och diskutera innehållet. 
Du kommer att få söka fakta på nätet och svara på frågor som handlar om detta. Samt att träna dig på att värdera källor och att vara källkritisk. Vi avslutar arbetsområdet med en frågesport. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i diskussioner med åsikter och argument och hur du använder begrepp som hör till arbetsområdet (som FN, UNICEF, barnkonventionen, mänskliga rättigheter, artikel). Du ska skriftligt redogöra för mänskliga rättigheter och hur de uppkommit samt barnets rättigheter och ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen. 

Jag bedömer också ditt deltagande i frågesporten. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: