Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruktioner åk 8 vt19 (8D)

Skapad 2019-05-27 21:55 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk Hem- och konsumentkunskap Slöjd Bild
Att skriva och göra instruktioner som andra kan följa innebär att man behöver vara väldigt tydlig, både med de skrivna orden men också med bilder och andra estetiska uttryck.

Innehåll

Uppgiften består i att skapa en instruktionsfilm om ett moment i ett praktiskt estetiskt ämne samt skriva en tillhörande instruktion. Filmen tillsammans med den skriftliga instruktionen ska kunna användas i undervisingssyfte, så att fler kan lära sig av instruktionen. Du som läser svenska som andraspråk ska också använda ditt modersmål, antingen i en egen film eller som förklaringar i den “svenska” filmen.

 

EXAMINATION : Den skrivna instruktionen och filmen

 

TIDSPLAN: v 15-18 och sedan se filmerna

 

Arbetsgång:

 • Genomgång om vad en instruktion är, titta på exempel m.m. https://app.studi.se/l/instruktion
 • Börja fundera på om vad din instruktion ska gestalta.
 • Titta på filmerna nedan för att få lite tips på dels hur tydligt man måste prata men också hur man skall filma för att det ska bli tydligt och begripligt.
 • Bestäm själv vad du vill börja med, skriftlig instruktion eller filmatisering.
 • Den skrivna instruktionen skall vara  tydlig, gärna i punkt eller sifferform och ni får gärna lägga till bilder för att tydliggöra momenten.
 • Kom ihåg att meddela gällande ämne vad ni behöver använda. Detta gör ni på lektionstid när ni har ämnet.

 

Tänk på:

 • Var noga med tiden så att du är klar med film och den skrivna instruktionen v. 18.
 • Var noga med att förklara så utförligt att vem som helst skall förstå. Filmen kommer att testas på andra personer för att se att den är begriplig innan filmen godkänns.
 • Filmerna ska användas i undervisningen, ha därför inte med ansikte på filmen.
 • Var noga med perspektiv, bakgrund och bildstorlek i din film.
 • Arbeta medvetet med din layout i din skriftliga instruktion.

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_ZXlpvkPkY&ab_channel=CrazySwedenHaxoryes smörkniv

 

https://www.youtube.com/watch?v=fm9SQtgj91g   Lära sig att göra mormorsrutor

 

https://www.youtube.com/watch?v=1APmRoo_p4w  Instruktion att såga med såglåda


https://www.youtube.com/watch?v=ZCnaAqpzyQg  Sticka vantar

Uppgifter

 • Instruktionsfilm med skriftlig instruktion

Matriser

Sv Hkk Sl Bl SvA
Instruktioner åk 8

Svenska/svenska som andraspråk

F
E
C
A
Skriva texter
Når ej kunskapskravet i denna uppgift.
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Når ej kunskapskravet i denna uppgift.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Slöjd

F
E
C
A
Formulera och välja handlingsalternativ
Når ej kunskapskravet i denna uppgift.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen om arbetsprocessen, använda slöjdspecifika begrepp och visa på samband mellan form, funktion och kvalitet
Når ej kunskapskravet i denna uppgift.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Bild

F
E
C
A
Använda olika tekniker, verktyg och material
Når ej kunskapskravet i denna uppgift.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Formulera och välja handlingsalternativ
Når ej kunskapskravet i denna uppgift.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: