Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergång till förskoleklass

Skapad 2019-05-28 09:37 i Jordbodalens förskola Helsingborg
Förskola
Övergång till förskoleklass.

Innehåll

För att göra övergången för de blivande skolbarnen smidig förbereder vi barnen på följande sätt.

 

VAD: - Pedagogiskt erfarenhetsutbyte pedagoger förskola/förskoleklass

- Utvecklingssamtal förskolorna inleds

- Smidig övergång till skolan

 

HUR: - Förskolans pedagoger träffa förskoleklasspedagoger och berättar utifrån Unikum vad barnen har haft för lärande och utforslade i vår undervisningsmiljö.

Barnen är involverade i vad som förmedlas.

- Vi samarbetar över olika avdelningsgränser.

- Vi äter mat i matsalen under april och maj.

- Barnen vistas lite runt och i skolans lokaler, för att känna trygghet.

- Förskoleklass besöker förskolorna

- Förskolorna besöker förskoleklassen och barnen bekantar sig med personal, nya vänner och skolans rutiner.

 - Överlämningssamtal barn i behov av stöds

 

VARFÖR: Barnen ska ha förutsättningar att under den första tiden i förskoleklassen vara lite trygg med vad de vet.

Det är i en ny miljö, med nya pedagoger och nya ramar för en verksamhet som tillhör skolan. Vi tror att på detta sätt ge barnen trygghet och en insyn på vad som väntar när de börjar skolan.

Kopplingar till läroplanen

  • vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: