Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 5: Sannolikhet och statistik

Skapad 2019-05-28 10:16 i Victoriaskolan Grundskolor
Området behandlar mönster och algebra. Det handlar om att ha kunskaper kring att skriva, förkorta / förlänga och beräkna uttryck.
Grundskola 7 Matematik
Vi kommer arbeta med att beräkna sannolikheter för att olika saker inträffar. Och hur vi med hjälp av statistik kan visa detta.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Som avslut på den här terminen arbetar vi med sannolikhet och statistik.

Du visar dina kunskaper både under lektionstid samt på skriftliga provet. 

Syfte:

  • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
  • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
  • Lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
  • Föra och följa matematiska resonemang

Matriser

Ma
Sannolikhet och statistik

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningar kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningar kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningar kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Du använder symboler, algebraiska uttryck, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: