Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning

Skapad 2011-08-31 14:28 i Frödingskolan Karlstad
Positionssystemet, räkning med decimaltal, negativa tal samt tal i potensform.
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

Arbetsområde

Kapitel 1 "TAL" behandlar:

positionssystemet

multiplikation och division med decimaltal

jämförpris, Kilopris

negativa tal

tal i potensform

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Målet med undervisningen är att...

Utveckla sin förmåga att:

förklara hur vårt talsystem är uppbyggt.

mulitplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1.

förklara vad ett negativt tal är.

addera och subtrahera negativa tal.

skriva tal i potensform.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  E 9
  Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Så här kommer vi att jobba:

Arbetet kommer huvudsakligen vara knutet till matematikboken "Matte direkt 8", kapitel 1 "Tal". Lektionerna börjar oftast med en kort genomgång av läraren, sedan erbjuds varje elev att räkna själva på angivna sidor. Eleverna måste själva se till att kontinuerligt rätta sitt arbete, förslagsvis innan man vänder sida i boken. En arbetsplan delas ut så att man själv kan planera och lägga upp sitt arbete så att man hinner allt innan sluttestet. Inlämningsläxa kommer genomföras i stort sett varje vecka. Kursen kommer att avslutas med ett test.

Detta kommer att bedömas:

Examinationsform och olika förmågor/kunskaper som elever ska visa att de har klarat av

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: