Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ris -matematik

Skapad 2019-05-28 13:49 i Ellaparks förskola Dibber Sverige AB
Förskola
ösa och undersöka ris

Innehåll

 

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
 • Varför? (Syfte med undervisningen)Barnen ska utforska volym

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Tillsammans med pedagog, samspel mellan barn.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Vi tittar tillsammans på bilder på projektor eller via filmklipp, Reflektera med barnen på samling eller i mindre grupper.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?En mindre grupp barn per gång max 3-4 barn åt gången.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  En pedagog som håller i aktiviteten/undervisningen och en som dokumenterar

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  Målet med undervisningen är att barnen får lära sig olika matematiska begrepp.

  _____________________________________________________________________ 

   

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: