Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS- Teknik åk1

Skapad 2019-05-28 13:50 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Teknik, utgår från puls materialet.
Grundskola F – 3 Teknik
Vad är teknik? Du kommer att få lära dig vad teknik är och hur det används i samhället idag och hur det användes förr. Du kommer att undersöka vilka tekniska saker som finns i skolan och hemma och sätten att använda dem på.

Innehåll

Arbetsområde: 

Vi ska titta närmare på vardagliga tekniska saker som vi har hemma. Vi tittar på möbler, kläder, köksredskap och badrum. Det är många vardagliga ord och begrepp som vi ska bekanta oss med.

Mål för eleven:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna vardagliga begrepp och ord. Du ska dessutom känna till några vardagliga uppfinningar.

 

Arbetssätt:

Vi börjar med att lära oss om tekniken som ämne och vi går igenom vilka tekniska ord som är viktiga att kunna under detta arbete. Vi lär oss hur man använder enkla maskiner för att underlätta vardagen.Du ska ta med dig ett tekniskt föremål hemifrån som du beskriver och förklara hur den fungerar för kamraterna i klassen.Du ska få titta på film om teknik. 

Redovisningsform:

Under arbetets gång gör vi en egen arbetsbok där vi dokumenterar det vi lär oss.

Bedömning:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna benämna många vardagliga föremål.

Du ska dessutom känna till någon vardaglig uppfinning.

Reflektion:

Du ska kunna förstå och förklara hur olika tekniska saker kan användas och hur de fungerar.

På vilka olika sätt kan vi "stänga" kläder?

Namnge tio olika köksredskap?

Nämn några faror som finns i hemmet. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: