Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Empati

Skapad 2019-05-28 14:55 i Förskolan Myran Östhammar
Jämställdhetsplanering Empati
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål

Vi repeterar målen från i höstas när vi jobbade mycket med empati:

 • Att barnen ska få möjlighet att lära sig att känna igen olika känslouttryck - Glad, Ledsen, Arg och Rädd.
 • Att barnen ska få ta del av strategier för att lösa konflikter.
 • Att barnen ska få prata om hur man är en bra kompis.

 

Aktivitet

 • Vi kommer via litteratur och boksamtal utmana ämnet och reflektera tillsammans med barnen.
 • Vi repeterar kompissolen och fyller på vid behov.
 • Vi pratar om empati i förhållande till djur och hållbar utveckling som också är vårt fokusområde just nu.

 

När? Var? Hur? Varför?

Vi har i år valt att jobba utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. Vi fokuserar i vårt årshjul på barnens sociala och emotionella utveckling i början av en termin - augusti och september. Därför använder vi den kommunövergripande jämställdhetsplanering för tema empati för att repetera mycket av det vi gjorde i höstas. 

Arbetet med empati sker kontinuerligt och uppmärksammas tillsammans i den dagliga verksamheten. I de dagliga rutinsituationerna, samlingar och planerade aktiviteter. Genom lyhörda och närvarande pedagoger kan vi i de dagliga situationerna tillsammans med barnen identifiera känslor och reflektera över dem. Ge redskap att kunna identifiera och förstå olika känslor.

 

Utvärdering/uppföljning

Vi arbetar dagligen med empati både på och utanför grupptid. Vi kommer kontinuerligt i kontakt med ämnet i våra dagliga samlingar, boksamtal, lek och samtal. De yngre barnen har även fokuserat mer på känslouttryck med hjälp av babblarna. Vi har ännu inte arbetat fram en ny kompis sol i våra nya lokaler, detta är något vi kan inrikta oss på i höst.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: