Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra vanligaste djurarter åk 4

Skapad 2019-05-28 15:21 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Biologi
Vi ska öka våra kunskaper om våra vanligaste djurarter: däggdjur, fåglar, fiskar, reptiler och insekter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Utveckla den begreppsliga förmågan:

*Utöka sitt ordförråd med nya ord och begrepp som rör temat.

 

Utveckla analysförmågan:

* kunna jämföra och se likheter och olikheter mellan olika djur

* upptäcka samspelet i naturen

 

Utveckla förmågan att:

* läsa olika fakta om djurarterna ur PULS Biologi 4-6 Sverige och svara på instuderingsfrågor

* samtal och diskutera inför grupp/klass med hjälp av begreppskunskaper

* titta på korta pedagogiska faktafilmer

 

 Så här ska vi arbeta...

Eleverna ska få undervisning om:

* djurens utvecklingsstadier

* djurarters specifika utseende

* djurens livsmiljö

* djurs anpassning till olika årstider, speciellt vintertid

 

Vi tränar den begreppsliga och kommunikativa förmågan när vi samtalar, resonerar och skriver våra faktatexter. 

 

 

Aktiviteter:

Vi kommer att:

* se filmer om olika djur

* leta fakta ur faktabok

* skriva faktatexter

* muntliga redovisningar för varandra i smågrupper

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 

* kan använda ord och begrepp i samtal och vid redovisning av ett djur

* kan sortera djur i olika djurarter

 

 

 
 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
    NO

Matriser

NO Bi
Våra vanligaste djurarter

analysförmåga
Våra djurarter - kännetecken, spår, föda
Jag kan berätta två fakta vardera om två djur.
Jag kan berätta flera fakta om några av djuren vi pratat om. Jag kan göra en enklare jämförelse av två djur.
Jag kan berätta flera fakta om flertalet av djuren vi pratat om. Jag kan jämföra några av djuren och beskriva likheter och skillnader mellan dem.
kommunikativ förmåga
Hur djuren lever under våra olika årstider
Jag vet att några djur anpassar sig till olika årstider. Jag kan ge ett exempel.
Jag kan ge flera exempel på olika djurs anpassningar till årstiderna och då berätta vilket djur som anpassar sig på vilket sätt.
Jag kan ge flera exempel på olika djurs anpassningar till årstiderna och då berätta vilket djur som anpassar sig på vilket sätt. Jag kan dessutom förklara varför de anpassar sig på olika sätt.
begreppslig förmåga
ord och begrepp i temat
Jag kan namnge däggdjurens kroppsdelar.
Jag kan namnge minst två djurarters kroppsdelar.
Jag kan använda rätt begrepp när jag berättar om djurens utvecklingsfaser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: