Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska kartläggning (åk 5) vt19

Skapad 2019-05-28 15:40 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Engelska

Innehåll

 

Bedömning

Se nedanstående bedömningsmatrisen.

Matriser

En
Aktuella kunskapskrav i engelska för åk 4-6

Insats
På god väg mot de kunskaper som eleven lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6
Förstå skrift
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå skrift
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Förstå tal
Eleven förstår det mest väsentliga i tydligt talad, enkel engelska.
Förstå tal
Eleven visar sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Uttrycka sig muntligt
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Uttrycka sig muntligt
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska avänds och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: