Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 19 åk 7 Brev från Sofia eller Fatima Sv LJ

Skapad 2019-05-28 15:52 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Skriv ett brev från en av de två huvudkaraktärerna i boken Det finns inga skridskor i öknen.

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att uttrycka dig i skrift samt din förmåga att tolka ett innehåll i en bok. Du ska: 

 • skriva ett brev från en av karaktärerna i boken "Det finns inga skridskor i öknen".

Innehåll

Arbetsområdet handlar skönlitteratur och skrivande. Kunskapsområden som behandlas är Läsa och skriva samt Berättande texter och sakprosatexter.

Genomförande

Under arbetsområdet kommer du att: 

 • lyssna när jag högläser boken
 • enskilt och i grupp besvara frågor om innehåll och karaktärer
 • lära dig vad som är typiskt för ett brev
 • skriva ett eget brev

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att delta i de övningar vi gör i klassrummet och när du skriver ditt eget brev.

Kursplanemål

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Brev från Sofia/Fatima

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Brev: innehåll och gestaltning
Du skriver på ett sätt som gör att vi delvis känner igen Fatima/Sofia och hennes sätt att uttrycka sig från boken.
Du skriver på ett sätt som gör att vi känner igen Fatima/Sofia och hennes sätt att uttrycka sig från boken.
Du skriver på ett sätt som gör att vi känner igen Fatima/Sofia och hennes sätt att uttrycka sig från boken. I din text får vi lära oss mer om Fatimas/Sofias tankar och känslor än vi visste förut.
Brev: Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning. Texten är i viss mån indelad i stycken.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning. Texten är styckeindelad och har en relativt väl fungerande struktur.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent och genomförd styckeindelning.
Brev: Språk, stil och normer
Din text är ett brev. Ditt ordval uppvisar viss variation. Din meningsbyggnad fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Din text är ett brev. Ditt ordval är varierat. Din meningsbyggnad är varierad och relativt väl fungerande. Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Din text är ett brev. Ditt ordval är varierat och träffande. Din meningsbyggnad är varierad och väl fungerande. Du följer skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: