Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs.-.skrift, tal och hörförståelse

Skapad 2019-05-28 16:25 i Modersmålsenhet BOU Alingsås
Grundskola F Modersmål

Matriser

Ml
Matris för modersmål

Modersmål

->
->
->
Analysförmåga
Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.
Eleven har förmåga att göra enkla analyser. Se elevexempel
Eleven har förmåga att göra utvecklade analyser. Se elevexempel
Eleven har förmåga att göra väl utvecklade analyser. Se elevexempel
Reflektionsförmåga
Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.
Eleven har förmåga att göra enkla reflektioner. Se elevexempel
Eleven har förmåga att göra utvecklade reflektioner. Se elevexempel
Eleven har förmåga att göra väl utvecklade reflektioner. Se elevexempel
Kommunikativ förmåga
Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa
Eleven har förmåga till enkel kommunikation. Se elevexempel
Eleven har förmåga till utvecklad kommunikation. Se elevexempel
Eleven har förmåga till väl utvecklad kommunikation. Se elevexempel
Begreppslig förmåga
Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.
Eleven har förmåga till viss användning av relevanta begrepp. Se elevexempel
Eleven har förmåga till relativt god användning av relevanta begrepp. Se elevexempel
Eleven har förmåga till god användning av relevanta begrepp. Se elevexempel
Skriv förmåga
Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
Eleven har förmåga att på ett enkelt sätt uttrycka sig i skrift. Se elevexempel
Eleven har förmåga att på ett utvecklad sätt uttrycka sig i skrift. Se elevexempel
Eleven har förmåga att på ett väl utvecklad sätt uttrycka sig i skrift. Se elevexempel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: