Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden och Nya tiden

Skapad 2019-05-28 17:33 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Medeltiden, renässansen, reformationen, upptäcktsresorna. Orsaker och konsekvenser.
Grundskola 7 Historia
Hur och varför förändrades världsbilden för människor i Europa omkring år 1500 (jämfört med medeltiden)? Vilka konsekvenser fick de nya upptäckterna för människor i olika världsdelar?

Innehåll

Under vecka 20-23 läser vi ett kortare arbetsområde i historia: om vad Medeltiden i Europa innebar, samt om vad som förändrades med de nya upptäckterna omkring år 1500. 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
    Hi
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
    Hi

Matriser

Hi
Medeltiden och Nya tiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
Du visar grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Medeltiden och Nya Tiden.
Du visar goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Medeltiden och Nya Tiden.
Du visar mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Medeltiden och Nya Tiden.
Orsaker och konsekvenser
Du kan till viss del beskriva orsaker till och konsekvenser av korstågen, Digerdöden och upptäckten av Amerika.
Du kan relativt väl beskriva orsaker till och konsekvenser av korstågen, Digerdöden och upptäckten av Amerika.
Du kan på ett säkert sätt beskriva orsaker till och konsekvenser av korstågen, Digerdöden och upptäckten av Amerika.
Beskriva samband
Du kan jämföra likheter och skillnader när det gäller kulturmöten, handel, världsbild och människors levnadsvillkor under Medeltiden och Nya Tiden och beskriver då enkla samband mellan tidsperioderna.
Du kan jämföra några likheter och skillnader när det gäller kulturmöten, handel, världsbild och människors levnadsvillkor under Medeltiden och nya Tiden. och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan tidsperioderna.
Du kan jämföra några likheter och skillnader när det gäller kulturmöten, handel, världsbild och människors levnadsvillkor under Medeltiden och Nya tiden och beskriver då komplexa samband mellan tidsperioderna.
Begreppsförståelse
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: