Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi, skatter och välfärd

Skapad 2019-05-28 19:21 i Andersbergsskolan Halmstad
Tema om ekonomi, skatter och välfärd.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Varför betalar man skatt? Var går pengarna till? Har alla veckopeng? Vad menas med inkomst och utgift? Dessa är några av frågorna som vi får svar på under detta tema!

Innehåll

Genomförande: Vi kommer att läsa texter, diskutera, titta på film och svara på frågor tillsammans.

 

Bedömning: Sker genom ett test på vad du kan om ekonomi.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Vår välfärd, ekonomi och fördelning

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Kunskaper
Se samband mellan arbete, inkomst, konsumtion och miljö. Skatter, varför vi betalar skatt, fördelning av skatter till stat, kommun och landsting. Skillnader i levnadsstandard för olika familjer.
Eleven har grundläggande kunskaper om samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och beskriver då enkla samband. Få fakta, exempel och beskrivningar, få och korta samband.
Eleven har goda kunskaper om samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och beskriver då förhållandevis komplexa samband. Fler fakta, exempel och beskrivningar, fler och längre samband.
Eleven har mycket goda kunskaper om samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och beskriver då komplexa samband. Många fakta, exempel och beskrivningar, många och långa samband.
Begrepp
Förstå och använda begrepp som tex skatt, budget, utgifter, ränta, lån, inkomst
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: