Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska/ Konsten att skriva brev/رسالة إلى صديقي

Skapad 2019-05-28 21:23 i Introduktionsprogrammen Borlänge
.Att skriva ett personligt brev till en bekant mottagare.
Grundskola F – 9 Modersmål
Tänk vad roligt det är när man får ett brev från en kompis, vän eller någon annan bekant. Du ska nu få skriva ett eget personligt brev till en kompis på en annan skola , kanske ni kommer att bli brevvänner i framtiden?

Innehåll

Arbetsområde/innehåll:

Vi kommer under detta arbetsområde att skriva ett eget personligt brev till en kompis på skolan. Du kommer att läsa, planera och strukturera upp ditt brev utifrån en modelltext. Du kommer sen att få läsa och få respons på brevet av en klasskompis innan du skickar det till din "okända" vän och förhoppningsvis så kommer du att få svar.

Arbetssätt:

 • Prata om skrivprocessen och göra en tankekarta om de olika stegen i skrivprocessen för att tydliggöra hur man bearbetar text.
 • Läsa och svara på ett brev då eleverna måste anpassa innehållet efter given situation.
 • Skriva ett eget handskrivet brev utifrån skrivprocessens steg och där du berättar om dig själv, dina intressen mm. 
 • Läsa och ge respons på ett kompis brev.
 • Läsa och studera modelltext av ett brev
 • Planera och bilda meningar med hjälp av stödord
 • Skriva ett utkast
 • Förbättra och rätta
 • Ge respons på en kamrats brev.

 

Uppgifter

 • رسالة

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  E 6

Matriser

Ml
Arabiska/ Konsten att skriva brev/رسالة إلى صديقي

Rubrik 1

Nivå 1
Kommunicera och formulera sig. Muntliga redogörelsers innehåll, struktur och anpassning till syfte och mottagare. Olika slags situationer t.ex. berättelser, beskrivningar, samtal och diskussion.
Nivå 2
Uttyrcker dig så andra förstår. Använder ett enkelt språk baserat på kända ord och fraser för att t.ex. beskriva och/eller berätta om något välbekant ämnesområde.
Nivå 3
Uttrycker dig genom att använda ordförrådet på ett säkert sätt för att utveckla innehållet i budskapet. Beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: