Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material, åk 1

Skapad 2019-05-28 22:03 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 1 NO (år 1-3) Teknik
Det finns många olika material. Några är gamla men används fortfarande. Andra är nya. Vad använder vi de olika materialen till? Passar några material bättre till vissa saker? Och hur återanvänder vi material?

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta med böckerna "Boken om NO 1-3" och "Boken om teknik 1-3" och titta på filmer när vi arbetar med ämnesområdet. Det vi läser om och ser i böcker och filmer kommer att ligga till grund för det vi diskuterar och gör i klassrummet. Du kommer att göra undersökningar av material i lärpar och konstruera ett materialmonster enskilt.

Mål för arbetsområdet:

När vi jobbat klart med arbetsområdet är målet att du ska:

 • kunna ge exempel på olika sorters material.
 • kunna ge exempel på vad olika material kan användas till.
 • kunna ge exempel på några materials egenskaper
 • känna till varför vi sopsorterar.
 • kunna förklara vad som menas med att man återanvänder något.
 • kunna konstruera ett materialmonster med fem olika sorters material.

Så här kommer arbetet att genomföras:

Jag kommer att titta och lyssna på det du gör på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: