Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, skönlitterärbok

Skapad 2019-05-29 07:53 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6
En högläsningsbok som vi läser gemensamt i klassen.

Innehåll

 

                                              Pedagogiskplanering

 

 

 

Ämne: Svenska

 

 

 

Högläsningsbok

 

 

 

Syfte:

 

-       Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

 

-       Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

 

-       Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

-       Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter.

 

 

 

Centralt innehåll:

 

 

 

-       Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

 

-       Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

 

-       Texter som kombinerar ord, bild och ljud.

 

 

 

Arbetssätt/material:

 

-       Högläsningsbok (Barnhemmet). Vi läser boken två gånger i veckan, diskuterar, beskriva bilder, tankekarta, förklara svåra ord och arbeta i stenciler (svara på frågor).

 

 

 

Kunskapskrav:

 

-       De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

 

-       Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

-       Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: