Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset

Skapad 2019-05-29 10:04 i Hogstorps Skola Uddevalla
Vi kommer att arbeta med miniromanen Huset där vi kommer att få följa olika karaktärer och en given handling.
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer att arbeta med skrivuppgiften Huset för att utveckla vårt skönlitterära skrivande.

Innehåll

Syfte

Kunna formulera sig i tal och skrift med utifrån olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Centralt innehåll

Kunna använda sig av olika strategier vid sitt skrivande

Kunna skriva med god språklig struktur

Kunna ge och ta emot kamratrespons

Kunna bearbeta sin text och redigera med hjälp av dator

Kunna låta ord och bild samspela och förstärka varandra

 

Konkretisering

 • Du kommer att utveckla ditt språk och få kunskap om vad det innebär att skriva beskrivande och målande.
 • Du kommer att skriva berättande texter där du har tydliga beskrivningar av personer, miljö och handling.
 • Du kommer att använda dig av grundläggande regler för meningsbyggnad, stavning, ordklasser, skiljetecken och språkriktighet.
 • Du kommer att lära dig bearbeta dina texter utifrån respons.
 • Du kommer att få använda dator som hjälpmedel i ditt skrivande, där du övar på att skriva, disponera och redigera en text med hjälp av dator.

Arbetssätt

 • Du kommer öva med passande uppgifter
 • Du får skapa olika karaktärer 
 • Hela klassen följs åt kapitel för kapitel för att vi skall kunna ha gemensamma genomgångar  och följas åt i skrivprocessen.
 • Du kommer att öva på att skriva person- och miljöbeskrivningar, inledningar, avslutningar och så vidare och att som vanligt tänka på den röda tråden.
 • Din skrivprocess består av: samla inspiration till din roman, skriv ett utkast/kladd, få respons av pedagog eller kamrat, arbeta vidare med texten - innehåll och skrivteknik, rättning av stavfel och till sist renskrivning/redigering.

Bedömning

 • Ditt arbete kommer att bedömas under arbetets gång och när det är avslutat.
 • Det är kvalitén i förhållande till målen som jag kommer att bedöma.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Huset

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Begripligt innehåll Enkla gestaltande beskrivningar Enkel handling # Räknar upp händelser
Relativt tydligt innehåll Utvecklade gestaltande beskrivningar Utvecklad handling # Återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
Tydligt innehåll Välutvecklade gestaltande beskrivningar Välutvecklad handling # Förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa
Struktur
I huvudsak fungerande struktur # Uppbyggnaden går att följa
Relativt väl fungerande struktur # Uppbyggnaden är tydlig # Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men # Ansatser till styckeindelning
Väl fungerande struktur # Uppbyggnaden lyfter texten #Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord I huvudsak fungerande styckindelning
Språk
Viss språklig variation # Ordvalet uppvisar viss variation Grundläggande regler för.. språkriktighet används med viss säkerhet #meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt #Tempusbruket stör inte förståelsen
Förhållandevis god språklig variation # Ordvalet är relativt varierat Grundläggande regler för... språkriktighet används med god säkerhet #Meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt #Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen
God språklig variation # Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet # Meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt # Tempus används på ett riktigt sätt
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken... används med viss säkerhet # Stor/liten bokstav används med viss säkerhet # Stavfel förekommer, men stör inte förståelsen
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken... används med relativt god säkerhet # Relativt få fel i användningen av skiljetecken # Relativt få stavfel som inte stör förståelsen
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken... används med god säkerhet # Få fel i användningen av skiljetecken # Få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: