Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Ekologi åk 7

Skapad 2019-05-29 10:53 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Ett arbetsområde om samspelet i naturen.
Grundskola 7 Biologi
Under kommande veckor ska vi arbeta med ekologi som betyder läran om samspelet i naturen. I naturen hänger allt ihop och alla delar samverkar och är beroende av varandra. I det här arbetsområdet ska vi lära oss detta.

Innehåll

Förmågor och centralt innehåll

Förmågor

Under kommande avsnitt, Ekologi, kommer vi att träna på följande förmågor (från kursplanen i biologi, Lgr 11):

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Ovanstående förmågor kommer att tränas genom följande centrala innehåll (från kursplanen i biologi, Lgr 11):

Natur och samhälle

 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Undervisning

Så här gör vi

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Laboration
 • Studieuppgifter

Detta ska du redovisa

 • Muntlig redovisning med hjälp av bildspel: Mitt ekosystem (enskild uppgift som redovisas i mindre grupp) alternativt inlämning av studieuppgifter
 • Inlämning av laborationsrapport (enskild uppgift)

Begrepp som du ska kunna efter avslutad kurs

 • Biologisk mångfald
 • Kolets kretslopp
 • Ekosystem
 • Ekologi
 • Näringsväv
 • Näringskedja
 • Anrikning av gifter

Dokument, uppgifter och tips på länkar

Laborationshandledning - så här skriver man en laborationsrapport
Mitt ekosystem

Laboration: Vad består organiska ämnen av?
Studieuppgifter

Bedömning

Bedömning sker utifrån den matris uppställd för Gustav Adolfsskolan.

Uppgifter

 • Ekologiuppgift

 • Ekologiuppgift

 • Ekologi

 • Läxförhör Ekologibegrepp

Matriser

Bi
GA Biologi kunskapskrav åk 9 lgr11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera 1&2 Blå matris
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Eleven kan göra enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Eleven kan göra utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Eleven kan göra välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Söka, värdera och använda information 3&4 Blå matris
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Genomföra undersökningar, formulera frågeställningar samt planera 5 Blå matris
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning 6 Blå matris
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat samt förbättra undersökningar 7 & 8 Blå matris
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation 9 Blå matris
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier 10 Blå matris
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Ekosystem, flöden och kretslopp 12 Blå Matris
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Påverkan på naturen & hållbar utveckling 13 Blå matris
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: