Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SEMINARIUM VÄRLDSRELIGIONERNA

Skapad 2019-05-29 11:02 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Religionskunskap
Seminarium utifrån instuderingsfrågorna från boken "Jobba med religion"

Matriser

Rel
SEMINARIUM VÄRLDSRELIGIONERNA

E
D
C
B
A
Redogöra för världsreligionerna
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Jämförelse
Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: