Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans bok läsåret19/20 - Skattkammaren

Skapad 2019-05-29 13:00 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
Vi vill stimulera barnens utveckling och lärande genom att utgå från barnens egna valda böcker. Bokens innehåll och barnens intresse för innehållet styr vad den pedagogiska verksamheten ska innehålla. Här är det bara fantasin som sätter gränserna för hur många läroplansmål vi kan jobba med.

Innehåll

Syfte

Vi vill att detta arbete ska stimulera barnens utveckling och lärande samtidigt som de själva får inflytande på verksamhetens innehåll. Intresset för böckerna och dess innehåll skapar grunden för vidare planering.

Mål

Målet med arbetet är att utveckla barnens lärande inom flera målområden i ett för dem meningsfullt sammanhang. Följande målområden vill vi arbeta med utifrån barnens valda böcker och intresse:

Värdegrund: trygghet, känslor, 

Barns inflytande: identitet, kultur, intressen, behov och beslutsfattande.

Språk: lyssna, uttrycka, reflektera.

Natur och Miljö: djur och växter, omsorg om vår närmiljö.

Matematik och Teknik: färger, former, mönster, räkna, sortera, bygga och konstruera.

Skapande: bild och form, lek, sång, musik, dans och drama

Målkriterier

Vi vet att barnen nått målen när de...

-Lyssnar aktivt på samlingen och på kompisarna

-Vågar tala med och inför andra

-Använder nya ord och begrepp som vi pratat om

-Vågar och kan uttrycka sig genom olika uttrycksformer

-Deltar i den pedagogiska planeringen

Metod

"Veckans bok" är ett spännande arbetssätt då vi låter barnen styra planeringen. Barnen får turas om att gå till biblioteket och där välja en bok som vi sedan jobbar med på olika sätt. Vi jobbar med varje bok i ca två veckor så att alla får chans att hänga med i ett lagom tempo. Vi börjar med att läsa boken och titta på bilderna tillsammans. Vi använder även projektorn/smartboarden för att visa bilderna på väggen. Det gör det lättare för barnen att se alla detaljer och följa med i sagan när vi läser. Vi låter bilderna rulla på väggen och barnen får själva sätta ord på vad de ser och vad som händer. Vi lär oss hur en saga är uppbyggd med början, mitten och slut. Vi kanske provar att dramatisera/återberätta/leka sagan tillsammans. Kanske kan vi hitta en sång, ramsa eller passande musik till boken. Vi låter varje bok inspirera oss till nya idéer och aktiviteter och använder oss av olika uttrycksformer för att variera och stimulera barnens lärande och utveckling. 

Material

Barnens egna valda böcker, internet

Projektor, smartboard och lärplatta.

Barnens egna idéer och iakttagelser.

Skapandematerial och passande lekmaterial.

Pedagogisk dokumentation

Vi kommer dokumentera vad barnen säger och gör under arbetets gång både på tavlan, i hallen, i barnens pärm och på UNIKUM. Våra samtal på samlingarna och barnens böcker kommer styra både innehåll och aktiviteter samtidigt som deras reflektioner blir underlag för vidare planering.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: