👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap i vardagen/Orsak och verkan

Skapad 2019-05-29 13:39 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Kemi
Grundsärskola 7 – 9 Verklighetsuppfattning
Kemi

Innehåll

VAD ska jag lära mig?

 • Jag ska lära mig att sortera olika material.
 • Jag ska lära mig att sortera efter olika egenskaper.
 • Jag ska lära mig att använda ord och begrepp som är kopplade till temat.

HUR ska jag lära mig?

 • Delta i genomgångar och diskussioner i klassrummet
 • Arbete enskilt och i grupp
 • Studiebesök
 • Film
 • Laborationer 
 • Fältarbete

HUR ska jag visa vad jag lärt mig och VAD kommer att bedömas?

 • Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  7-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  7-9
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  7-9
 • Risker i närmiljön, till exempel kemikalier och elektricitet
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9

Matriser

VEU
Naturvetenskap i vardagen/Orsak och verkan

Ämnesområden 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sortera efter egenskaper
Para ihop lika föremål t.ex. två hårda, två mjuk eller två blanka.
Para ihop olika föremål t.ex. två hårda, två mjuka eller två blanka.
Sortera efter material
Para ihop lika föremål av samma material t.ex. plast, trä eller papper.
Para ihop olika föremål av samma material t.ex. plast, trä eller papper.
Ord och begrepp
Känna igen ord som t.ex. mjuk, hård, blank, plast, trä och papper. Känna igen begrepp som tung och lätt, flyta och sjunka. Kunna urskilja t.ex. ett mjukt eller ett tungt föremål bland andra.
Använda ord som t.ex. mjuk, hård, blank, plast, trä och papper. Använda begrepp som tung och lätt, flyta och sjunka. Kunna benämna att ett föremål är t.ex. mjukt eller tungt.

Ämnesområden 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sortera efter egenskaper
Para ihop olika föremål t.ex. två hårda, två mjuka eller två blanka.
Para ihop samt beskriva olika föremål t.ex. två hårda, två mjuka eller två blanka.
Sortera efter material
Para ihop olika föremål av samma material t.ex. plast, trä eller papper
Para ihop samt beskriva olika föremål av samma material t.ex. plast, trä eller papper
Ord och begrepp
Använda ord som t.ex. mjuk, hård, blank, plast, trä och papper. Använda begrepp som tung och lätt, flyta och sjunka. Kunna benämna att ett föremål är t.ex. mjukt eller tungt.
Använda ord som t.ex. mjuk, hård, blank, plast, trä och papper samt metall, glas och sten. Använda begrepp som tung och lätt, flyta och sjunka samt magnetisk.

Ämnesområden 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sortera efter egenskaper
Para ihop samt beskriva olika föremål t.ex. två hårda, två mjuka eller två blanka.
Para ihop samt beskriva olika föremål t.ex. två hårda, två mjuka eller två blanka utan att känna på föremålen.
Sortera efter material
Para ihop samt beskriva olika föremål av samma material t.ex. plast, trä eller papper
Para ihop samt beskriva olika föremål av samma material t.ex. plast, trä eller papper samt ge egna förslag på föremål som kan finnas av samma material.
Ord och begrepp
Använda ord som t.ex. mjuk, hård, blank, plast, trä och papper samt metall, glas och sten. Använda begrepp som tung och lätt, flyta och sjunka samt magnetisk.
Använda ord som t.ex. mjuk, hård, blank, plast, trä och papper samt metall, glas och sten i samtal. T.ex. "Jag har en mjuk tröja av tyg som är gjord av ull". Använda begrepp som tung och lätt, flyta och sjunka samt magnetisk i samtal. T.ex. "Fastän båten är tung så flyter den".

Ämnen 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sortera efter egenskaper
Para ihop samt beskriva olika föremål t.ex. två hårda, två mjuka eller två blanka.
Para ihop samt beskriva olika föremål t.ex. två hårda, två mjuka eller två blanka utan att känna på föremålen.
Sortera efter material
Para ihop samt beskriva olika föremål av samma material t.ex. plast, trä eller papper
Para ihop samt beskriva olika föremål av samma material t.ex. plast, trä eller papper samt ge egna förslag på föremål som kan finnas av samma material
Ord och begrepp
Använda ord som t.ex. mjuk, hård, blank, plast, trä och papper samt metall, glas och sten. Använda begrepp som tung och lätt, flyta och sjunka samt magnetisk.
Använda ord som t.ex. mjuk, hård, blank, plast, trä och papper samt metall, glas och sten i samtal. T.ex. "Jag har en mjuk tröja av tyg som är gjord av ull".

Ämnen 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sortera efter egenskaper
Para ihop samt beskriva olika föremål t.ex. två hårda, två mjuka eller två blanka utan att känna på föremålen.
Para ihop samt beskriva olika föremål t.ex. två hårda, två mjuka eller två blanka utan att känna på föremålen. Dessutom dokumentera undersökningen på ett enkelt sätt t.ex. genom foto.
Para ihop samt beskriva olika föremål t.ex. två hårda, två mjuka eller två blanka utan att känna på föremålen. Dessutom dokumentera undersökningen på ett välutvecklat sätt t.ex. genom foto och text.
Sortera efter material
Para ihop samt beskriva olika föremål av samma material t.ex. plast, trä eller papper samt ge egna förslag på föremål som kan finnas av samma material
Para ihop samt beskriva olika föremål av samma material t.ex. plast, trä eller papper samt ge egna förslag på föremål som kan finnas av samma material Dessutom dokumentera undersökningen på ett enkelt sätt t.ex. genom foto.
Para ihop samt beskriva olika föremål t.ex. två hårda, två mjuka eller två blanka utan att känna på föremålen. Dessutom dokumentera undersökningen på ett välutvecklat sätt t.ex. genom foto och text.
Ord och begrepp
Använda ord som t.ex. mjuk, hård, blank, plast, trä och papper samt metall, glas och sten i samtal. T.ex. "Jag har en mjuk tröja av tyg som är gjord av ull".
Använda ord som t.ex. mjuk, hård, blank, plast, trä och papper samt metall, glas och sten på ett delvis ändamålsenligt sätt, muntligt och skriftligt. T.ex. beskriva resultatet av undersökningarna.
Använda ord som t.ex. mjuk, hård, blank, plast, trä och papper samt metall, glas och sten på ett välutvecklat sätt, muntligt och skriftligt. T.ex. beskriva och förklara resultatet av undersökningarna.

Ämnen 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sortera efter egenskaper
Sortera efter material
Ord och begrepp
Hållbar utveckling