Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 8 Programmering, microbit vt19

Skapad 2019-05-29 15:01 i Gåvsta skola Uppsala
Teknik åk 9
Grundskola 7 – 9 Teknik
Programmera microbit till att göra något.

Innehåll

Konkreta mål

  1. Ha kännedom om de olika verktygen inom programmering.
  2. Kunna använda blockprogrammering i microbit.
  3. Ha kännedom om SARA.
  4. Kunna redogöra för och förklara hur olika verktyg inom programmering fungerar
  5. Genomföra minst ett projekt på microbit

Redovisning av kunskaper                                                         Tid: v20-23

Programmering av microbit

Uppvisning av projekt

Förklara vad programmet gör

Förklara vad koden gör

Bedömning

Hur pass avancerat microbit-projekt du genomför.

Hur väl du genomför programmering och felsökning

Hur väl du förstår och kan förklara den kod du skrivit

Matriser

Tk
Programering åk 8

E
C
A
Genomföra arbeten
Microbit programering programmering och felsökning av kod
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera och välja handlingsalternativ
Val av lösningar vid programmering
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: