Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget slöjdprojekt

Skapad 2019-05-29 16:35 i Granbergsskolan F-6 Bollnäs
I detta arbetsområde ges eleverna möjlighet att driva ett eget slöjdprojekt från idéskiss till färdig produkt.
Grundskola 6 Slöjd
Du får nu möjligheten att driva ditt alldeles egna slöjdprojekt, från idéskiss till färdig produkt. Kanske har du en idé redan från början, kanske behöver du söka inspiration och bolla tankar med lärare och klasskamrater först. När du bestämt dig så ska du presentera din idé i ord och skiss för oss lärare samt göra en enkel planering. Efter idéskiss och planering är det dags att genomföra själva slöjdandet. Du får nu chansen att använda dina tidigare kunskaper, lösa problem, experimentera och kanske lära dig några nya tekniker och material. I slutet av varje lektion skriver du några rader i din digitala slöjdlogg, gärna dokumenterat med tillhörande bilder. Den kommer att vara till stor hjälp i slutet av processen då det är dags för redovisning och reflektion av ditt arbete. Efter det ska du klappa dig själv på axeln och vara nöjd över att du klarat av att driva ett eget projekt från början till slut! Slöjd är fantastiskt!

Innehåll

Under vårterminen får ni möjlighet att visa upp det ni har tränat på och lärt er under era år i slöjdsalen, genom att driva ett eget slöjdprojekt från idé till färdigt alster och redovisning. 

Vi startar projektet med att titta på en presentation där vi går igenom allt ni behöver veta. 

 

Ni kommer sedan att jobba i följande steg:

1. Idéutveckling. (1-2 lektionstillfällen)

Besvara dessa frågor i din slöjdlogg på Teams:

 Vad ska du göra?

Hur ska det användas?

Vem ska använda det?

Gör minst tre skisser för att kunna göra kloka val i hur din idé ska utvecklas. Prova olika lösningar för både utseende och funktion.

Som stöd för idéutvecklingen lägger vi ut länkar till bra sidor och klipp i Teams. Det finns böcker, pärmar och tidningar i slöjdsalen, färdiga instruktioner både digitalt och på papper i slöjdsalen. Ni får även möjlighet att sitta ner med varandra i gruppen och bolla idéer. 

 

2. Överväganden. (1-2 lektionstillfällen)

Vilka material, redskap och verktyg kommer du att använda? Behöver vi köpa i något speciellt material eller finns det du behöver i slöjdsalen? 

Gör en planering i din slöjdlogg för att kunna få en överblick i hur du ska lägga upp ditt jobb och använda lektionstiden på rätt sätt.

Du får under arbetets gång fylla på din planering med verktyg, redskap och material om du behöver.

 

3. Framställning. (6-10 lektionstillfällen)

Själva tillverkningen.

Här vill vi se hur du hanterar verktyg, maskiner och material. 

Behöver du lära dig någon ny hantverksteknik? Hur gör du då? 

Tänk på kvalitén i ditt arbete, använd lektionstiden väl så att slutprodukten blir som du har tänkt. 

I slutet av varje lektion vill vi att du dokumenterar det du gjort under lektionen i din slöjdlogg. Gärna i både ord och bild.

 

4. Värdering av arbetsprocessen (1 lektion)

Redovisningen av ditt projekt kommer att ske muntligt.

Ta hjälp av det du skrivit i din slöjdlogg och dina skisser. 

Berätta hur du har gått tillväga, från början till slut. 

Här vill vi se att du använder rätt slöjdspecifika begrepp, alltså rätt ord på verktyg, tekniker och material. 

Till din hjälp kommer du också ha stödfrågor att svara på innan. 

 

 

 

Du kommer att bedömas utifrån:

– hur du formger och framställer slöjdföremål

– hur du använder handverktyg, redskap och maskiner.

– hur du motiverar dina val utifrån kvalité,  miljö och syftet med slöjdarbetet.

– hur du prövar att kombinera hantverkstekniker och material med hänsyn till föremålets form och funktion

– hur du leder arbetet framåt

– hur du bedömer din arbetsprocess och hur du använder slöjdspecifika begrepp och visar på samband mellan form, funktion och kvalitet.

– hur du tolkar ditt slöjdföremåls uttryck

 

Lycka till!

Uppgifter

 • Introduktion till det egna slöjdprojektet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: