Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 5 Algebra 7d vt -19

Skapad 2019-05-29 16:40 i Forssaklackskolan Borlänge
Algebra = bokstavsräkning
Grundskola 7 Matematik
Algebra kan förenklat översättas med "bokstavsräkning". I algebran räknar man med bokstavsuttryck istället för siffror.

Innehåll

Algebra - mål med kapitlet

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • skilja mellan ett uttryck och en ekvation
 • tolka uttryck skrivna med variabler
 • förenkla uttryck

Begrepp

algebra, numeriskt uttryck, algebraiska uttryck, variabel, förenklat uttryck, formel, mönster, likhet, ekvation, obekant, vänster led, högerled, ekvationslösning, prövning

Arbetssätt

För att nå dessa mål kommer vi att arbeta med

 • gemensamma genomgångar
 • diskussion i grupp/helklass
 • enskild färdighetsträning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: